Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia

Studia doktoranckie

Akty prawne – ogólne

Akty prawne – szczegółowe

Stypendia

Rozliczenie roczne

1.     Formularz dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed 2012 rokiem

2.     Formularz dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia w 2012 roku lub studiują wg nowego programu

Nagrody

Nagroda im. Błażaeja Szymury - regulamin

Inne

Kursy dla doktorantów

W roku akademickim 2017/2018 dla doktorantów w Instytucie Psychologii prowadzony jest kurs dr hab. Małgorzaty Opoczyńskiej-Morasiewicz pod nazwą "Ilościowe i jakościowe badania w psychologii zdrowia - pułapki metodologiczne" . Jest to 60 - godzinne seminarium. Opis kursu znajdziecie Państwo w załączonym sylabusie.

Sylabus

Rekrutacja na studia doktoranckie 2017/2018

  • Zasady rekrutacji 2017/18

       Stypendia doktoranckie dla I roku