Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja

Dlaczego psychologia na Wydziale Filozoficznym?

    Studia psychologiczne na Wydziale Filozoficznym UJ dają szeroką wiedzę w zakresie najważniejszych koncepcji psychologicznych i praktyczne przygotowanie do korzystania z szerokiego wachlarza narzędzi badawczych i diagnostycznych w różnorodnych kontekstach pracy.

·        Nasi Absolwenci znajdują zatrudnienie między innymi jako psychologowie w poradniach, klinikach, szpitalach, ośrodkach sprawujących opiekę nad dziećmi, lecz także jako nauczyciele, trenerzy w firmach szkoleniowych, jako osoby zajmujące się tworzeniem reklam, kampanii społecznych i szeroko rozumianą komunikacją społeczną, pracują również w działach marketingowych jako specjaliści i konsultanci. Absolwenci naszego Instytutu znajdują pracę również jako psychologowie sądowi, psychologowie zajmujący się sportem i zdrowym stylem życia i w wielu innych dziedzinach.

·        Część Absolwentów decyduje się na wykorzystanie swojego potencjału i kreatywności do tworzenia własnych inicjatyw, przedsiębiorstw, a także rozwija swoją karierę w dziedzinach niezwiązanych bezpośrednio z psychologią, lecz wykorzystując zdobytą na studiach wiedzę (np. pracując w mediach).

 

1. BOGATA OFERTA DYDAKTYCZNA

 • Pierwsze miejsce w rankingu czasopisma „Perspektywy”.
 • Akredytacje Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (Certyfikat Jakości Kształcenia), Polskiej Komisji Akredytacyjnej  oraz Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”.
 • Najwyższa jakość kształcenia i gruntowne przygotowanie do pracy w zawodzie.
 • Połączenie starannego przygotowania teoretycznego i możliwości nabycia umiejętności praktycznych niezbędnych w zawodzie psychologa.
 • Liczne kursy praktyczne, z zakresu m.in., psychologii sportu, psychologii sądowej, psychologii klinicznej, diagnozy psychologicznej, psychologii organizacji, psychologii reklamy i wielu innych.

 

2. NAJWYŻSZE STANDARDY NAUKOWE

 • Instytut Psychologii jest jedną z najlepszych jednostek prowadzących badania psychologiczne w Polsce.
 • 11 laboratoriów, wyposażonych w najnowszą aparaturę badawczą, m.in. Psychofizjologii, Badań Świadomości, Przezczaszkowej Stymulacji Magnetycznej, Psychologii Języka i Dwujęzyczności, Rozwoju Małego Dziecka, Snu, Psychologii Społecznej.
 • Liczne międzynarodowe i lokalne konferencje i warsztaty, np. Neuronus IBRO & IRUN Neuroscience Forum, Autyzm - od nauki do praktyki.
 • Aktualnie realizowanych jest 65 projektów badawczych na łączną kwotę 29 mln złotych.
 • Prace pracowników Instytutu Psychologii są regularnie publikowane w najlepszych międzynarodowych czasopismach naukowych, m.in. Nature Neuroscience, Behavioral and Brain Sciences, Psychological Review i wielu innych.

 

3. NOWOCZESNY BUDYNEK W SAMYM CENTRUM KRAKOWA

 • Instytut Psychologii mieści się w zmodernizowanym budynku przy ul. Ingardena 6, zaraz obok głównego gmachu Biblioteki Jagiellońskiej i Parku Jordana.

 

Współpraca międzyuczelniana

Ponad 100 miejsc rocznie w ramach programu Erasmus+, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Szwajcarii, Portugalii itd.

Pomagamy zorganizować taki wyjazd. Sami także gościmy studentów z innych krajów (co roku przyjeżdża do nas około 30 osób).

W ramach programu MOST nasi studenci mogą część studiów zrealizować na innej uczelni w kraju.