Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla kandydatów

Pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Psychologia na Wydziale Filozoficznym to połączenie starannego przygotowania teoretycznego i możliwości nabycia podstawowych umiejętności niezbędnych w zawodzie psychologa na zajęciach praktycznych. Nasza kadra to pełni pasji, wysokiej klasy specjaliści w różnych dziedzinach psychologii i doświadczeni dydaktycy.

Psychologia na Wydziale Filozoficznym UJ to szansa na rozwijanie zainteresowań, zdobycie gruntownej wiedzy wspartej licznymi zajęciami praktycznymi oraz gwarancja kształcenia na najwyższym poziomiepotwierdzona Certyfikatem Jakości Kształcenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich na lata 2011–2016. Umożliwiamy studentom indywidualne kształtowanie programu, samodzielne pogłębianie wiedzy w obszarach, które szczególnie ich interesują, i przygotowujemy zarówno do pracy w zawodzie (np. psycholog edukacyjny, psycholog kliniczny, biegły sądowy, specjalista ds. reklamy, marketingu i HR, psycholog sportu, doradca zawodowy, specjalista ds. rekrutacji i selekcji, specjalista ds. promocji zdrowia), jak i dalszej pracy badawczej.

Wspieramy inicjatywy i aktywność naukową naszych Studentów.

· Wydawane jest cyklicznie studenckie pismo „Stimulus".

· Ponadto osoby zainteresowane dodatkową aktywnością mają okazję zapisania się do Koła Naukowego Studentów Psychologii UJ. Obecnie w ramach Koła funkcjonują następujące sekcje: Sekcja Eksperymentalna, Sekcja Neuropsychologii, Sekcja Psychoanalityczna, Sekcja Psychologii Hermeneutycznej, Sekcja Psychologii Klinicznej, Sekcja Psychologii Sądowej, Sekcja Psychologii Sportu, Sekcja Psychologii Zdrowia „Zdrowy kontakt", Sekcja Trenerska.

· Prężnie działa też Neolution, ciesząca się uznaniem organizacja realizująca zlecenia z zakresu psychologii biznesu.

· Starsi studenci i młodzi absolwenci mogą ponadto realizować się w Kole Młodych Psychologów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, z którym Instytut Psychologii współpracuje.

 

Informacji na temat rekrutacji udziela wyłącznie Dział Rekrutacji UJ.

 

Dysponujemy 150 miejscami na studiach stacjonarnych i 150 miejscami na studiach niestacjonarnych.

Ramowy plan pierwszych lat studiów możesz zobaczyć tutaj.

U nas, począwszy od trzeciego roku studiów, każdy student ma możliwość decydowania, na jakie zajęcia się zapisze. W obecnej ofercie proponujemy aż 110 kursów fakultatywnych.

Studenci o sprecyzowanych zainteresowaniach mogą wybrać jedną lub dwie z ośmiu ścieżek specjalizacyjnych. Są to:

1. Psychologia kliniczna i zdrowia

2. Psychologia kliniczna dziecka

3. Psychologia organizacji i reklamy

4. Psychologia edukacji

5. Psychologia sądowa

6. Psychologia sportu

7. Psychoterapia

8. Naukowa

 

 

Studenci o niesprecyzowanych wyraźnie zainteresowaniach nie muszą wybierać żadnej ścieżki specjalizacyjnej – po prostu realizują różne interesujące ich kursy, wybierając z bogatej oferty naszego Instytutu.

 

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy pisać na adres: instytut.psychologii@uj.edu.pl.

 

Rekrutacja na studia psychologiczne w Instytucie Psychologii UJ dla studentów innych kierunków UJ oraz studiów psychologicznych w innych szkołach wyższych na rok akademicki 2017/2018

Zgodnie z Regulaminem Studiów Psychologicznych w IPs UJ, pkt 2: „studenci innych kierunków UJ oraz studiów psychologicznych w innych szkołach wyższych mogą ubiegać się o przyjęcie na studia psychologiczne w IPs w drodze odrębnej rekrutacji według następujących kryteriów: ukończony co najmniej drugi rok studiów, średnia ważona z ostatnich 2 lat nie niższa niż 4,8, zgoda kierownika jednostki, w której osoba studiuje, oraz wynik testu z lektury (...)”.

 

Obowiązujące terminy oraz lektura:

• Lektura: Daniel Kahneman, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina, 2012.

• Termin składania dokumentów (pok. 3.22). Termin składania dokumentów: do 30 czerwca 2017r. do godz. 12.00 (pok. 3.22)

• Termin egzaminu: 3 lipca 2017r. godz. 11.00 sala nr 2.02