Przejdź do głównej treści

Administracja Instytutu Psychologii

Sekretariat spraw pracowniczych

lic. Izabella Marzec (pok. 3.20, tel. 12 663-24-15) – kierownik administracji

 

Sekretariat ds. projektow badawczych

mgr Małgorzata Warysz (pok. 3.24, tel. 12 663-24-19)

mgr inż. Tomasz Meroń (pok. 3.22, tel. 12 663-24-07)

 

Sekretariat studiów stacjonarnych – rok I–V

mgr inż. Agata Lorens (pok. 2.06, tel. 12 663-24-01)

mgr Małgorzata Manwelian (pok. 2.06, tel. 12 663-24-06)

 

Sekretariat studiów niestacjonarnych – rok I–V

mgr Małgorzata Wojciechowska (pok. 2.05, tel. 12 663-24-08)

 

Sekretariat studiów doktoranckich

mgr Małgorzata Wojciechowska (pok. 2.05, tel. 12 663-24-08)

 

Sekretariat ds. planowania studiów

mgr Adrianna Witek (pok. 3.23, tel. 12 663-24-13)

 

Kierownik Biblioteki

mgr Jarosław Bener (pok. 1.08, tel. 12 663-24-68)

Bogusława Brajer (pok. 1.08, tel. 12 663-24-68)

 

Instytutowy Koordynator Programu ERASMUS+

dr Małgorzata Hołda (pok.2.08, 12 663-24-46, e-mail: m.holda@uj.edu.pl)

 

Kierownik Pracowni Dydaktyki

mgr inż. Andrzej Roman (pok. 2.13, tel. 12 663-24-18)

 

 

mgr Anna Stypuła - samodzielny psycholog

Paulina Szwed (pok. 5.04, tel. 12 663-24-58) opieka nad laboratoriami badawczymi

Michael Timberlake (pok. 2.13, tel. 12 663-24-18) korekta językowa tekstów