Przejdź do głównej treści

Administracja Instytutu Psychologii

Sekretariat spraw pracowniczych

lic. Izabella Marzec (pok. 3.20, tel. 12 663-24-15, e-mail: iza.marzec@uj.edu.pl) – kierownik administracji

 

Biuro Prasowe

dr Samuel Nowak (pok. 3.22, tel. 12 663-24-07, e-mail: samuel.nowak@uj.edu.pl)

 

Sekretariat ds. projektow badawczych

mgr Małgorzata Warysz (pok. 3.24, tel. 12 663-24-19, e-mail: malgorzata.warysz@uj.edu.pl)

mgr inż. Tomasz Meroń (pok. 3.22, tel. 12 663-24-07, e-mail: tomasz.meron@uj.edu.pl)

 

Sekretariat studiów stacjonarnych – rok I–V

mgr inż. Agata Lorens (pok. 2.06, tel. 12 663-24-01, e-mail: a.lorens@uj.edu.pl)

mgr Małgorzata Manwelian (pok. 2.06, tel. 12 663-24-06, e-mail: m.manwelian@uj.edu.pl)

 

Sekretariat studiów niestacjonarnych – rok I–V

mgr Małgorzata Wojciechowska (pok. 2.05, tel. 12 663-24-08, e-mail: gosia.wojciechowska@uj.edu.pl)

 

Sekretariat studiów doktoranckich

mgr Małgorzata Wojciechowska (pok. 2.05, tel. 12 663-24-08, e-mail: gosia.wojciechowska@uj.edu.pl)

 

Sekretariat ds. planowania studiów

mgr Adrianna Witek (pok. 3.23, tel. 12 663-24-13, e-mail: adrianna.witek@uj.edu.pl)

 

Kierownik Biblioteki

mgr Jarosław Bener (pok. 1.08, tel. 12 663-24-68, e-mail: j.bener@uj.edu.pl)

Bogusława Brajer (pok. 1.08, tel. 12 663-24-68, e-mail: boguslawa.brajer@uj.edu.pl)

 

Instytutowy Koordynator Programu ERASMUS+

dr Małgorzata Stępień-Nycz (pok.2.08, 12 663-24-46, e-mail: m.stepien@uj.edu.pl)

 

Kierownik Pracowni Dydaktyki

mgr inż. Andrzej Roman (pok. 2.13, tel. 12 663-24-18, e-mail: andrzej.roman@uj.edu.pl)

 

 

mgr Anna Stypuła - samodzielny psycholog

Paulina Szwed (pok. 5.04, tel. 12 663-24-58, e-mail: paulina.szwed@uj.edu.pl) opieka nad laboratoriami badawczymi

Michael Timberlake (pok. 2.13, tel. 12 663-24-18, e-mail: michael.timberlake@uj.edu.pl) korekta językowa tekstów