eng pl
Strona Główna » dr Marcin Bukowski

dr Marcin Bukowski

 

Zakład Psychologii Społecznej

pokój: 5.08.
e-mail: marcin.bukowski@uj.edu.pl 

Dyżury:

Termin dyżuru uzgadniany jest indywidualnie, po wcześniejszym kontakcie mailowym: marcin.bukowski@uj.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe:

Poznanie społeczne. Motywacyjne i emocjonalne determinanty poznania. Problematyka stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji.

Osiągnięcia:
Stypendium British Council Young Scientist Programme zrealizowane w Cardiff University (Wales, UK).  Współpraca badawcza, dr Ulrich von Hecker (2007).
Postdoctoral Seedcorn Grant stowarzyszenia EAESP zrealizowany w Universidad de Granada (Hiszpania). Współpraca w zespole prof. Miguel Moya (2007).
Stypendium fundacji im. Fulbrighta, University of Maryland (USA). Opiekun naukowy - prof. Arie Kruglanski (2004/05)

Członkostwo w stowarzyszeniach:
European Association of Experimental Social Psychology (EASP)

Association for Psychological Science (APS)

Society for the Study of Motivation (SSM)

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej (PSPS)

Publikacje:

Bukowski, M., Asanowicz, D., Marzecová, A., & Lupiáñez, J. (2015). Limits of control: The effects of uncontrollability experiences on the efficiency of attentional control. Acta Psychologica, 154, 43-53. DOI: 10.1016/j.actpsy.2014.11.005.

Cichocka, A., Winiewski, M., Bilewicz, M., Bukowski, M., & Jost, J. (2015). Complementary stereotyping of ethnic minorities predicts system justification in Poland. Group Processes & Intergroup Relations. DOI: 10.1177/1368430214566891

Kossowska, M. & Bukowski, M. (2015). Motivated Roots of Conspiracies: The Role of Certainty and Control Motives in Conspiracy Thinking. In: M. Bilewicz, A. Cichocka, W. Soral (eds.). Psychology of conspiracy. Taylor & Francis Group, LLC.

Kossowska, M., Dragon, P., Bukowski, M. (2015). When need for closure leads to positive attitudes towards a negatively stereotyped outgroup. Motivation and Emotion, 39, 88-98.

Kossowska, M., Czarnek., G., Wronka, E., Wyczesny, M., Bukowski, M. (2014). Individual differences in epistemic motivation and brain conflict monitoring activity. Neuroscience Letters, 570, 38-41.

Muszyński, M., Durlik, J., Bukowski, M. (2014). „Sunny side is up”, but is the cloudy side down? Znaczenie wymiaru wertykalnego w konceptualizacji emocji. Rocznik Kognitywistyczny, 7, 43-57.

Bukowski, M., Dragon, P., Kossowska, M. (2014). Beyond mere negativity: Fear and anger influences on intergroup attitudes. Polish Psychological Bulletin, 45, 312-317.

Kossowska, M., Bukowski, M., Czarnek, G. (2014). Two routes to closure: Time pressure and goal activation effects on executive control. Polish Psychological Bulletin, 45, 268-274.

Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Argentero, P., Baltatescu, S., Bardhwaj, G., Bukowski, M., i in. (2014). Kulturowe wymiary postaw roszczeniowych. Psychologia Społeczna, 9, 220-240.

de Lemus, S., Moya, M., Lupiáñez, J., Bukowski, M. (2014). Men in the office, women in the kitchen? Contextual dependency of gender stereotype activation in Spanish women. Sex Roles, 70, 468-478.

de Lemus, S., Bukowski, M. (2013). When interdependence shapes social   perception: Cooperation and competition moderate the implicit   activation of gender stereotypical associations. The Spanish Journal of Psychology, 16.

Marzecová, A., Bukowski, M., Boros, M., Correa, A., Lupiáñez, J., Wodniecka, Z. (2013). Tracing the bilingual advantage in cognitive control: The role of flexibility in temporal preparation and category switching. Journal of Cognitive Psychology, 25, 586-604.

Bukowski, M., von Hecker, U., Kossowska, M. (2013). Motivational determinants of reasoning about social relations: The role of need for cognitive closure. Thinking and Reasoning, 19, 150-177.

de Lemus, S., Spears, R., Bukowski, M., Moya, M., Lupiáñez, J., (2013). Reversing implicit gender stereotype activation as a function of exposure to traditional role relations. Social Psychology, 44, 109-116.

Bukowski, M., Sędek, G., Kossowska, M., Trejtowicz, M. (2012). The impact of background category information on the creation of social cliques: The role of need for cognitive closure and decisiveness. Polish Psychological Bulletin, 43, 12-19.

Bukowski, M. (2011). Reprezentacje pojęciowe z perspektywy psychologii poznania społecznego. W: J. Bremer i A. Chuderski (red.), Pojęcia (331-357). Kraków: Universitas.

Kofta, M., Bukowski, M. (2011). Psychologia kontroli a psychologia władzy: wzajemne relacje i możliwe obszary inspiracji. W: J. Czarnota Bojarska i I. Zinserling (red.), W kręgu psychologii społecznej (s. 75-99). Warszawa: Wydawnictwo UW.

Piotrowska, K., Kossowska, M. i Bukowski, M. (2011). Wpływ sytuacyjnie wzbudzonej potrzeby poznawczego domknięcia na różnice indywidualne w aktywizacji treści stereotypowych. Czasopismo Psychologiczne, 17, 229-240.

Bukowski, M., Winiewski, M. (2011). Emocje międzygrupowe a stereotypy i zagrożenia społeczne: Co jest przyczyną a co skutkiem uprzedzeń? W:  M. Kofta i M. Bilewicz (red.), Zagrożenie psychologiczne a postawy wobec obcych (s. 40-59). Warszawa: PWN.

Kossowska, M., Trejtowicz, M., de Lemus, S., Bukowski, M., Van Hiel, A. & Goodwin, R. (2011). Relationships between right-wing authoritarianism, terrorism threat and attitudes towards restrictions of civil rights: A comparison among four European countries. British Journal of Psychology, 102, 245-259.

Bukowski, M. (2009). Gra w reprezentacje świata społecznego - od wiedzy uogólnionej do usytuowanej. W: M. Kossowska, M. Kofta (red.), Psychologia poznania społecznego (s. 59-82). Warszawa: PWN.

Bukowski, M., Moya, M., de Lemus, S., Szmajke, A. (2009). Selective stereotype activation: The joint impact of interpersonal goals and task context. European Journal of Social Psychology, 39, 317-324.

de Lemus, S., Moya, M., Bukowski, M., Lupiáñez, J.  (2008). Medición de la activación automática de las dimensiones estereotípicas de género mediante un paradigma de priming. Psicologica, 29, 115-132. 

Kossowska, M., Bukowski, M., Van Hiel, A.  (2008). The impact of submissive vs. dominant authoritarianism and negative emotions on prejudice. Personality and Individual Differences, 45, 744-749.

Bukowski, M. (2008). Zastosowania paradygmatu decyzji leksykalnych do badania aktywizacji stereotypów. Psychologia Społeczna, 3, 54-63. 

Bukowski, M. (2007). Seedcorn Grant Report: Selective gender stereotype activation as determined by task context and interpersonal goals. European Bulletin of Social Psychology, 19, 65-69. 

Bukowski, M. (2006). Kontekst i stereotypizacja: ograniczanie aktywizacji stereotypu poprzez trening analitycznego przetwarzania informacji. Psychologia Społeczna, 2, 44-52. 

Wichary, S., Orzechowski, J., Kossowska, M., Markowic, J., Ślifierz, S., Bukowski, M.  (2005). Strategie podejmowania decyzji a funkcjonowanie pamięci roboczej. Studia Psychologiczne, 43, 97-102. 

Bukowski, M. (2005). Zintegrowane zarządzanie rozwojem kompetencji pracowniczych. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4, 29-40. 

Bukowski, M. i Drogosz, M. (2005). Stereotypy i poznanie: poznawcze podstawy funkcjonowania stereotypów. W: M. Kossowska, M. Śmieja, S. Śpiewak (red.), Społeczne ścieżki poznania (s.15-36). Gdańsk: GWP. 

Kossowska, M., Bukowski, M.  (2003). Psychospołeczne uwarunkowania osiągnięć szkolnych. Psychologia Jakości Życia, 2, 167-186.

.
pegaz
.