eng pl
Strona Główna » dr Malwina Szpitalak

dr Malwina Szpitalak

 

adiunkt


Zakład Psychologii Ogólnej
pokój 221; e-mail: malwina.szpitalak@uj.edu.pl

Dyżury (sem. zimowy 2014/2015): wtorek, 15:30-16:30, czwartek, 18:20-19:20.

 


Prowadzone zajęcia:

 • „Podstawy metodologii badań psychologicznych II: Wnioskowanie statystyczne” - ćwiczenia
 • „Dezinformacja i pamięć” - ćwiczenia
 • „Psychologia transportu: Metody badania psychologicznego kierujących pojazdami” - warsztat/praktyka
 • „Metodologia I - metody badań ilościowych z elementami statystyki” - ćwiczenia
 • „Psychometria” - ćwiczenia
 • „Psychologia behawioralna” - ćwiczenia
 • „Psychologia” - wykład
 • „Psychologia ogólna” - wykład
 • „Wprowadzenie do psychologii” - wykład
 • „Współczesne problemy psychologii” - wykład
 • „Motywacyjne, społeczne i poznawcze mechanizmy zniekształceń pamięciowych” - seminarium magisterskie


Zainteresowania naukowe:

 • zniekształcenia pamięciowe 
 • motywy i funkcje Ja w kontekście zniekształceń pamięciowych
 • uodparnianie na dezinformację 
 • pamięć utajona
 • teoria dysonansu poznawczego i jej modyfikacje
 • zjawisko zmęczenia psychicznego
 • pracoholizm
 • zaburzenia afektywne
 • metodologia i statystyka

 


Publikacje:

Książki:

Szpitalak, M. (2012). Wielowymiarowy Kwestionariusz Oceny Pracoholizmu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Szpitalak, M. (2012). Motywacyjne mechanizmy efektu dezinformacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Rozdziały:
Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2009). Czynnik Ekstrawertyczność w Pięcioczynnikowej Teorii Osobowości. W: J. Siuta (red.), Diagnoza osobowości. Inwentarz NEO-PI-R w teorii i praktyce (s. 33-52). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2012). Efekt wzmocnionej autoafirmacji w redukowaniu efektu dezinformacji. W: D. Doliński, J. Maciuszek i R. Polczyk (red.), Wokół wpływu społecznego (s. 99-111). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Szpitalak, M. i Polczyk, R. (w druku). Przeciwdziałanie manipulacjom. W: M. Gamian-Wilk i D. Doliński (red.), Wokół psychomanipulacji. Warszawa: Academica SWPS/Wydawnictwo Naukowe PWN.
Polczyk, R. i Szpitalak, M. (w druku). The suggestibility of child’s memory. W: A. S. Antoniou i B. D. Kirkcaldy (red.), Colours in a Rainbow: Family, Child Health and Education. Athens: Atrapos Editions.

Artykuły:
Szpitalak, M. i Wierzchoń, M. (2008). Zmęczenie czy rozgrzanie? Jak przeciążenie poznawcze wpływa na pamięć jawną i ukrytą? Studia Psychologiczne, 46, 80-95.
Szpitalak, M. (2008). Pracoholizm: norma, patologia, czy adaptacja? Sztuka Leczenia, 3/4, 47-57.
Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2010). Warning against warnings: Alerted subjects may perform worse. The impact of misinformation, involvement and warning on eyewitness testimony. Polish Psychological Bulletin, 41, 105-112.
Szpitalak, M. i Wierzchoń, M. (2010). Wpływ przeciążenia poznawczego na pamięć jawną i ukrytą - aspekty poznawcze i motywacyjne. Studia Psychologiczne, 48, 57-67.
Szpitalak, M. (2011). Przywiązani do… pracy. Zaangażowanie w pracę jako odzwierciedlenie stylu przywiązania. Psychologia Rozwojowa, 15, 19-30.
Szpitalak, M. (2011). Sugestialność dziecięca - przegląd badań nad efektem dezinformacji u dzieci. Psychologia Rozwojowa, 16, 33-45.
Mijas, M. i Szpitalak, M. (2011). Psychological correlates of differences in infidelity definitions among young adults. Culture, Health & Sexuality, 13 (S1), S172.
Szpitalak, M. i Polczyk. R. (2011). Distortions in eyewitness memory - memory and non-memory mechanisms. Problems of Forensic Sciences, 85, 40-49.

Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2011). Can warning harm memory? The impact of warning on eyewitness testimony. Problems of Forensic Sciences, 86, 140-150.
Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2011). Efekt rozgrzania poznawczego a podatność na dezinformację. Psychologia Społeczna, 3, 214-225.
Szpitalak, M. (2012). Zależności między stylem przywiązania a zaangażowaniem w naukę u młodzieży licealnej. Ruch Pedagogiczny, 1, 55-63.
Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2012). Wpływ zaangażowania, zagrożenia Ja i dezinformacji na zniekształcenia raportów pamięciowych. Roczniki Psychologiczne, 15, 97-113.
Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2012). To motivate or not to motivate? The influence of motivation on susceptibility to misinformation. Problems of Forensic Sciences, 90, 136-145.

Polczyk, R, Frey. O. i Szpitalak, M. (w druku). The relationships between suggestibility, influenceability, and relaxability. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis.
Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2012). Kiedy ostrzeżenie pomaga, a kiedy szkodzi? Wpływ ostrzeżenia na trafność zeznania świadka. Roczniki Psychologiczne, 15, 161-182.
Polczyk, R., Polak, M., Szpitalak, M., Dukała, K. i Pawlik, R. (2012). The misinformation effect as a threat toward the quality of eyewitness testimonies. Problems of Forensic Sciences, 91, 216-226.
Szpitalak, M. i Prochwicz, K. (2013). Płeć psychologiczna osób z depresją kliniczną. Doniesienia wstępne. Psychiatria Polska, 47, 53-64.
Guzy, G., Szpitalak, M., Frańczuk, B. i Ridan, T. (w druku). Zależności pomiędzy bólem, ruchomością odcinka szyjnego, długością obecnego epizodu oraz liczbą poprzednich epizodów a lękiem jako cecha i stan wśród pacjentów z przewlekłym, szyjnym zespołem zaburzeń strukturalnych. Fizjoterapia Polska.
Guzy, G., Vernon, H., Polczyk, R. i Szpitalak, M. (2013). Psychometric validation of the authorized version of the Polish Neck Disability Index. Disability and Rehabilitation, 1-6.

Szpitalak, M. i Polczyk. R. (2012). Efekt wzmocnionej autoafirmacji - wzrost odporności na dezinformację wskutek autoafirmacji wzmocnionej pozytywną informacją zwrotną. Studia Psychologiczne, 50, 63-75.

Szpitalak, M. i Polczyk. R. (2013). Promoting eyewitness testimony quality: Warning vs reinforced self-affirmation as methods of reduction of the misinformation effect. Polish Psychological Bulletin, 44, 85-91.

Szpitalak, M., Dukała, K. i Polczyk, R. (w druku). Rola wzmocnionej autoafirmacji i wzmocnionego niepowodzenia w redukowaniu efektu dezinformacji. Roczniki Psychologiczne.


Granty:

2009-2011: Rola motywów autoregulacyjnych w mechanizmach zniekształceń pamięciowych uwarunkowanych efektem dezinformacji (grant promotorski; kierownik: dr hab. Romuald Polczyk, wykonawca: Malwina Szpitalak) - projekt finansowany ze środków Komitetu Badań Naukowych
2011-2013: Wpływ przeciążenia poznawczego na podatność na efekt dezinformacji (grant własny; kierownik i jedyny wykonawca: Malwina Szpitalak) - projekt finansowany ze środków Komitetu Badań Naukowych
2012-2015: Efekt skażonej prawdy - mechanizm i wyznaczniki (grant własny; kierownik i jedyny wykonawca: Malwina Szpitalak) - projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki
2011-2012: Kwestionariusz Oceny Pracoholizmu - konstrukcja narzędzia oraz badania walidacyjne - projekt finansowany ze środków na działalność statutową Wydziału Filozoficznego UJ
2012-2013: Mechanizmy redukowania efektu dezinformacji w procedurze wzmocnionej autoafirmacji - projekt finansowany ze środków na działalność statutową Wydziału Filozoficznego UJ
2010-2012: Niepamięciowe mechanizmy efektu dezinformacji w kontekście zeznań świadka naocznego (kierownik: dr hab. Romuald Polczyk, wykonawca: Malwina Szpitalak) - projekt finansowany ze środków Komitetu Badań Naukowych


Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda za wyróżniający się referat (Mijas, M. i Szpitalak, M. W poszukiwaniu granic wierności. Percepcja (e-)zdrady i jej psychologiczne korelaty wśród młodych dorosłych. I Międzynarodowa Konferencja Seksuologiczna „On the threshold of adult sexuality”) (14.05.2010)
Nagroda i wyróżnienie za badania zaprezentowane 4th Cracow Conference of Psychology and Law: Diagnosing and Assessment in Forensic Psychology (referat: Szpitalak, M. i Polczyk, R. May warning harm memory? The impact of warning on eyewitness testimony) (4-5.06.2011)
Wyróżnienie rozprawy doktorskiej “Rola motywów autoregulacyjnych w mechanizmach zniekształceń pamięciowych uwarunkowanych efektem dezinformacji” (19.01.2012)
Nagroda im. Solomona Ascha przyznawana za najlepszy artykuł opublikowany przez młodego badacza w czasopiśmie „Psychologia Społeczna” w 2011 (12.09.2012)


Konferencje:

Szpitalak, M. i Ziaja, J. (2006). Wpływ atrakcyjności głosu mężczyzny na ocenę jego atrakcyjności fizycznej. III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (PSPS), Gdańsk, 24-26 września.
Szpitalak, M. (2007). Pracoholizm: norma, patologia czy adaptacja? 17 Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej „Promocja zdrowia - mit czy rzeczywistość: między teorią a praktyką”, Kraków, 25-27 października.
Szpitalak, M. i Wierzchoń, M. (2007). Fatigue or warm-up? How the cognitive load influences implicit and explicit memory. XVth Conference of European Society for Cognitive Psychology (ESCoP), Marseille (France), August 29 - September 1.
Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2007). Czy zaangażowany świadek jest lepszym świadkiem? Zaangażowanie, dezinformacja i ostrzeżenie jako determinanty zeznań świadków. IV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (PSPS), Wrocław, 21-23 września.
Płaskociński, A., Ziaja, J. i Szpitalak, M. (2007). Rola różnic indywidualnych w odbiorze negatywnej reklamy społecznej. IV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (PSPS), Wrocław, 21-23 września.
Płaskociński, A., Ziaja, J. i Szpitalak, M. (2007). Negatywne emocje w reklamie społecznej. 17 Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej „Promocja zdrowia - mit czy rzeczywistość: między teorią a praktyką”, Kraków, 25-27 października.
Szpitalak, M. (2008). Jak poprawić trafność raportu pamięciowego świadka? Wpływ zaangażowania, dezinformacji i ostrzeżenia na jakość zeznań. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Poznań, 24-27 września.
Szpitalak, M. (2009). „Odporność” na efekt dezinformacji. Modyfikacja podatności na wpływ dezinformacji poprzez możliwość dokonania autoafirmacji wzmocnionej pozytywna informacją zwrotną. VI Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (PSPS). Lublin, 14-16 września.
Szpitalak, M. (2009). Wpływ motywów autoregulacyjnych na zniekształcenia pamięciowe uwarunkowane efektem dezinformacji. VI Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (PSPS). Lublin, 14-16 września.
Szpitalak, M. (2009). Zjawisko społecznego zakażania pamięci - nowe odkrycie czy „stare” oblicze efektu dezinformacji? VI Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (PSPS). Lublin, 14-16 września.
Cipora, K. i Szpitalak, M. (2009). Does the side of response affect yes/no response ratio? XVIth Conference of European Society for Cognitive Psychology (ESCoP), Kraków (Poland), September 2 - September 5.
Wierzchoń, M. i Szpitalak, M. (2009). Cognitive load influence on the implicite and explicite memory. Motivational aspects. XVIth Conference of European Society for Cognitive Psychology (ESCoP), Kraków (Poland), September 2 - September 5.
Szpitalak, M. (2010). One may learn how to be a workaholic. One may be taught how not to be. Rational-emotive behavior therapy of workaholism. 6th International Scientific Symposium of the Polish Society for Behavioral Psychology, Kraków, 19-20 March.
Szpitalak, M. (2010). Does the protecting role of self-motives cause memory distortions? The impact of self-motives on the resistance to misinformation effect. Motivation, self-regulation and gender. Perspectives and applications. Gdańsk-Sopot, 3-5 June.
Szpitalak, M. (2010). Efekt wzmocnionej autoafirmacji w badaniach nad efektem dezinformacji. VII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej „Psychologia społeczna: jednostka, grupa, organizacja”. Nowy Sącz, 9-11 września.
Mijas, M. i Szpitalak, M. (2010). W poszukiwaniu granic wierności. Percepcja (e-) zdrady i jej psychologiczne korelaty wśród młodych dorosłych. I Międzynarodowa Konferencja Seksuologiczna „On the threshold of adult sexuality”, Poznań, 14 maja.
Polczyk, R. i Szpitalak, M. (2010). Wpływ społeczny w kontekście zeznań świadka naocznego: Efekt skażonej prawdy. Konferencja „Przestrzenie manipulacji społecznej”. Wrocław, 16-17 listopada.
Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2010). Rozgrzana pamięć - obniżona sugestialność? Wpływ przeciążenia poznawczego na podatność na efekt dezinformacji. 3rd Cracow Conference of Psychology and Law, 28-30 May.
Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2010). Entuzjazm pracy jako pozytywny aspekt zaangażowania w pracę. Symposium of Positive Psychology, Wrocław, 3rd July.
Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2010). Ostrzeżenie przed ostrzeżeniem: Efekt skażonej prawdy w badaniach nad wpływem dezinformacji na pamięć. Sympozjum „Poznanie społeczne”, Zakopane, 14-16 luty.
Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2010). Społeczne zakażanie pamięci. VII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej „Psychologia społeczna: jednostka, grupa, organizacja”. Nowy Sącz, 9-11 września.
Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2011). May warning harm memory? The impact of warning on eyewitness testimony. 4th Cracow Conference of Psychology and Law: Diagnosing and Assessment in Forensic Psychology. Kraków, 4-5 June.
Mijas, M. i Szpitalak, M. (2011). Psychological correlates of differences in infidelity definitions among young adults. Naming and Framing: The Making of Sexual (In)Equality. Madrid, 6-9 July.
Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2011). Efekt wzmocnionej autoafirmacji w redukowaniu efektu dezinformacji. Wokół wpływu społecznego, Kraków, 7-8 maja.
Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2011). Kiedy ostrzeżenie pomaga, a kiedy szkodzi? Wpływ ostrzeżenia na trafność zeznania świadka. XXXIV Zjazd Naukowy PTP: „Oblicza współczesnej psychologii - jedność w różnorodności?”. Katowice, 18-21 września.
Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2011). Efekt wzmocnionej autoafirmacji (EWA) jako czynnik uodparniający na technikę „drzwi zatrzaśnięte przed nosem”. VIII Zjazd PSPS: „Psychologia świata społecznego”. Poznań, 8-10 września.
Guzy, G., Szpitalak, M., Frańczuk, B. i Polczyk, R. (2012). Relationships between pain, motion of the cervical spine, and anxiety among patients with cervical derangement syndrome. Jubilee International Scientific Conference of the Faculty of Motor Rehabilitation at the Bronisław Czech University School of Physical Education in Cracow. Cracow, 23-25 February.
Janoszczyk, K., Podolski, P., Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2012). Beneficial and harmful effects of warning about misinformation. Vth Cracow Conference of Psychology and Law. Cracow, 26-27th May.
Polczyk, R., Szpitalak, M. i Cyganiewicz, A. (2012). Uodparnianie na wpływ. Psychodebiuty. Kraków, 12-13 maja.
Szpitalak, M. i Dukała, K. (2012). The effect of reinforced failure in reducing the misinformation effect. Vth Cracow Conference of Psychology and Law. Cracow, 26-27th May.
Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2012). Ostrzegać czy wzmacniać? Ostrzeżenie vs wzmocniona autoafirmacja jako metody redukowana efektu dezinformacji. II Konferencja Zespołu Badania Wpływu ZaBaWa. Wrocław, 19-20 maja.
Podolski, P., Janoszczyk, K. i Szpitalak, M. (2013). The relationship between the misinformation effect and the need for cognitive closure”. VIth Cracow Conference of Psychology and Law. Cracow, 01st-02nd June.
Polak, M., Dukała, K., Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2013). Awareness of discrepancies does not protect against a non-memory misinformation effect. VIth Cracow Conference of Psychology and Law. Cracow, 01st-02nd June.
Polak, M., Dukała, K., Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2013). Accessing the original information while answering does not prevent the misinformation effect. The European Association of Psychology and Law (EAPL) 2013 Conference, Coventry, 3rd - 6th September.


Inne:

psycholog transportu, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (PSPS)


Zainteresowania pozanaukowe:

muzyka filmowa, łyżwiarstwo figurowe

.
pegaz
.