eng pl
Strona Główna » dr Malwina Szpitalak

dr Malwina Szpitalak

 

adiunkt


Zakład Psychologii Ogólnej
pokój 5.22; e-mail: malwina.szpitalak@uj.edu.pl

Dyżury (sem. letni 2015/2016): wtorek, 16:45-17:45, czwartek, 10:30-11:15 

Zajęcia i dyżur w dniach 4 i 5 maja zostają odwołane.

 

 

Prowadzone zajęcia:

 • „Podstawy metodologii badań psychologicznych II: Wnioskowanie statystyczne” - ćwiczenia
 • „Dezinformacja i pamięć” - ćwiczenia
 • „Psychologia transportu: Metody badania psychologicznego kierujących pojazdami” - warsztat/praktyka
 • „Metodologia I - metody badań ilościowych z elementami statystyki” - ćwiczenia
 • „Psychometria” - ćwiczenia
 • „Psychologia behawioralna” - ćwiczenia
 • „Psychologia” - wykład
 • „Psychologia ogólna” - wykład
 • „Wprowadzenie do psychologii” - wykład
 • „Współczesne problemy psychologii” - wykład
 • “Pracoholizm - perspektywa kliniczna” - wykład
 • “Psychologia zeznań świadków” - wykład
 • „Motywacyjne, społeczne i poznawcze mechanizmy zniekształceń pamięciowych” - seminarium magisterskie


Zainteresowania naukowe:

 • zniekształcenia pamięciowe 
 • motywy i funkcje Ja w kontekście zniekształceń pamięciowych
 • uodparnianie na dezinformację 
 • pamięć utajona
 • teoria dysonansu poznawczego i jej modyfikacje
 • zjawisko zmęczenia psychicznego
 • pracoholizm
 • zaburzenia afektywne
 • metodologia i statystyka

 

 • Publikacje:

  Książki:

  1.      Szpitalak, M. (2012). Wielowymiarowy Kwestionariusz Oceny Pracoholizmu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  2.      Szpitalak, M. (2012). Motywacyjne mechanizmy efektu dezinformacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  3.      Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2015). Samoocena. Geneza, struktura, funkcje, metody pomiaru. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  4.      Szpitalak, M. (2015). W kierunku poprawy jakości zeznań świadków. Pozytywne i negatywne następstwa ostrzegania o dezinformacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

   

  Redakcje książek:

  Szpitalak, M. i Kasparek, K. (2014). Wybrane zagadnienia psychologii sądowej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

   

  Rozdziały:

  1.      Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2009). Czynnik Ekstrawertyczność w Pięcioczynnikowej Teorii Osobowości. W: J. Siuta (red.), Diagnoza osobowości. Inwentarz NEO-PI-R w teorii i praktyce (s. 33-52). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

  2.      Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2012). Efekt wzmocnionej autoafirmacji w redukowaniu efektu dezinformacji. W: D.  Doliński, J. Maciuszek i R. Polczyk (red.), Wokół wpływu społecznego (s. 99-111). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  3.      Polczyk, R. i Szpitalak, M. (2013). The suggestibility of child’s memory. W: A. S. Antoniou i B. D. Kirkcaldy (red.), Colours in a Rainbow: Family, Child Health and Education (s. 197-226). Athens: Atrapos Editions.

  4.      Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2014). Przeciwdziałanie manipulacjom. W: D. Doliński i M. Gamian-Wilk (red.), Przestrzenie manipulacji społecznej (s. 347-366). Warszawa: Academica SWPS/Wydawnictwo Naukowe PWN.

  5.      Cyganiewicz, A. i Szpitalak, M. (2014). Świadek może nie pamiętać. Wymuszona konfabulacja jako zagrożenie dla trafności zeznań. W: M. Szpitalak i K. Kasparek (red.), Wybrane zagadnienia psychologii sądowej (s. 2014-214). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  6.      Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2014). Czy ostrzeżenie jest skuteczną metodą redukowania efektu dezinformacji? W: M. Szpitalak i K. Kasparek (red.), Wybrane zagadnienia psychologii sądowej (s. 194-203). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  7.      Szpitalak, M. i Kasparek, K. (2014). W stronę psychologii sądowej. W: M. Szpitalak i K. Kasparek (red.), Wybrane zagadnienia psychologii sądowej (s. 7-15). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  8.      Polczyk, R. i Szpitalak, M. (2015). Świadek pokrzywdzony czy świadek krzywdzący? Terapia zorientowana na wypartą pamięć. W: B. Wojciechowski (red.), Psychologiczne uwarunkowania i ocena wartości dowodowej zeznań świadków (s. 67-95). Warszawa: Difin.

  9.      Szpitalak, M. (2015). Wpływ społeczny w kontekście sądowym: sugestialność interrogatywna. W: E. Mandal i D. Doliński (red.), Wpływ społeczny. Blaski i cienie (s. 252-274). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

   

  Artykuły:

  1.      Szpitalak, M. i Wierzchoń, M. (2008). Zmęczenie czy rozgrzanie? Jak przeciążenie poznawcze wpływa na pamięć jawną i ukrytą? Studia Psychologiczne, 46, 80-95.

  2.      Szpitalak, M. (2008). Pracoholizm: norma, patologia, czy adaptacja? Sztuka Leczenia, 3/4, 47-57.

  3.      Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2010). Warning against warnings: Alerted subjects may perform worse. The impact of misinformation, involvement and warning on eyewitness testimony. Polish Psychological Bulletin, 41, 105-112.

  4.      Szpitalak, M. i Wierzchoń, M. (2010). Wpływ przeciążenia poznawczego na pamięć jawną i ukrytą - aspekty poznawcze i motywacyjne. Studia Psychologiczne, 48, 57-67.

  5.      Szpitalak, M. (2011). Przywiązani do… pracy. Zaangażowanie w pracę jako odzwierciedlenie stylu przywiązania. Psychologia Rozwojowa, 15, 19-30.

  6.      Szpitalak, M. (2011). Sugestialność dziecięca - przegląd badań nad efektem dezinformacji u dzieci. Psychologia Rozwojowa, 16, 33-45.

  7.      Mijas, M. i Szpitalak, M. (2011). Psychological correlates of differences in infidelity definitions among young adults. Culture, Health & Sexuality, 13 (S1), S172.

  8.      Szpitalak, M. i Polczyk. R. (2011). Distortions in eyewitness memory - memory and non-memory mechanisms. Problems of Forensic Sciences, 85, 40-49.

  9.      Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2011). Can warning harm memory? The impact of warning on eyewitness testimony. Problems of Forensic Sciences, 86, 140-150.

  10.  Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2011). Efekt rozgrzania poznawczego a podatność na dezinformację. Psychologia Społeczna, 3, 214-225.

  11.  Szpitalak, M. (2012). Zależności między stylem przywiązania a zaangażowaniem w naukę u młodzieży licealnej. Ruch Pedagogiczny, 1, 55-63.

  12.  Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2012). Wpływ zaangażowania, zagrożenia Ja i dezinformacji na zniekształcenia raportów pamięciowych. Roczniki Psychologiczne, 15, 97-113.

  13.  Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2012). To motivate or not to motivate? The influence of motivation on susceptibility to misinformation. Problems of Forensic Sciences, 90, 136-145.

  14.  Polczyk, R, Frey. O. i Szpitalak, M. (2013). The relationships between suggestibility, influenceability, and relaxability. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 61(3), 319-335.

  15.  Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2012). Kiedy ostrzeżenie pomaga, a kiedy szkodzi? Wpływ ostrzeżenia na trafność zeznania świadka. Roczniki Psychologiczne, 15, 161-182.

  16.  Polczyk, R., Polak, M., Szpitalak, M., Dukała, K. i Pawlik, R. (2012). The misinformation effect as a threat toward the quality of eyewitness testimonies. Problems of Forensic Sciences, 91, 216-226.

  17.  Szpitalak, M. i Polczyk. R. (2012). Efekt wzmocnionej autoafirmacji - wzrost odporności na dezinformację wskutek autoafirmacji wzmocnionej pozytywną informacją zwrotną. Studia Psychologiczne, 50, 63-75.

  18.  Szpitalak, M. i Prochwicz, K. (2013). Płeć psychologiczna osób z depresją kliniczną. Doniesienia wstępne. Psychiatria Polska, 47, 53-64.

  19.  Guzy, G., Szpitalak, M., Frańczuk, B. i Ridan, T. (2013). The role of selected variables in the diagnosis of cervical derangement syndromes. Ortopedia, traumatologia, rehabilitacja, 15(6), 531-544.

  20.  Guzy, G., Vernon, H., Polczyk, R. i Szpitalak, M. (2013). Psychometric validation of the authorized version of the Polish Neck Disability Index. Disability and Rehabilitation, 35, 2132-2137.

  21.  Guzy, G., Szpitalak, M., Frańczuk, B. i Ridan, T. (2013). Zależności pomiędzy czynnikami psychologicznymi a wybranymi zmiennymi wśród pacjentów z przewlekłym, szyjnym zespołem zaburzeń strukturalnych. Medycyna Sportowa, 3, 163-173.

  22.  Szpitalak, M. i Polczyk. R. (2013). Promoting eyewitness testimony quality: Warning vs reinforced self-affirmation as methods of reduction of the misinformation effect. Polish Psychological Bulletin, 44, 85-91.

  23.  Szpitalak, M., Dukała, K. i Polczyk, R. (2013). Rola wzmocnionej autoafirmacji i wzmocnionego niepowodzenia w redukowaniu efektu dezinformacji. Roczniki Psychologiczne, 16, 235-248.

  24.  Szpitalak, M., Polczyk, R. i Cyganiewicz, A. (2013). Uodparnianie na wpływ społeczny: Wzmocniona autoafirmacja jako czynnik zmniejszający efektywność techniki „drzwi zatrzaśnięte przed nosem”. Studia Psychologiczne, 51, 14-24.

  25.  Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2014). Mental fatigue, mental warm-up and self-reference as determinants of the misinformation effect. Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, 25, 135-151.

  26.  Szpitalak, M. (2014). Behavioral approach to workaholism. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 23, 82-89.

  27.  Polak. M., Dukała, K., Szpitalak, M., Polczyk, R., (2015) Toward a Non-memory Misinformation Effect: Accessing the Original Source Does Not Prevent Yielding to Misinformation. Current Psychology.

  28.  Szpitalak, M., Polak. M., Polczyk, R., Dukała, K.  (2015). The influence of social, para-social, and nonsocial misleading post-event sources on memory performance, European Journal of Social Psychology. 

  29.  Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2015). Reinforced self-affirmation as a method for reducing the eyewitness misinformation effect. Psychology, Crime & Law.

  30.  Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2015). Reinforced self-affirmation and interrogative suggestibility. Psychiatry, Psychology and Law.

  31.  Michalik, K. i Szpitalak, M. (2015). Efekt dezinformacji w kontekście teorii śladu rozmytego. Studia Psychologiczne, 2.

  32.  Szpitalak, M. i Polczyk, R. (w druku). Efekt dezinformacji z perspektywy psychologii społecznej: natura i uodparnianie. Psychologia Społeczna.

  Granty:

   

  2009-2011: Rola motywów autoregulacyjnych w mechanizmach zniekształceń pamięciowych uwarunkowanych efektem dezinformacji (grant promotorski; kierownik: dr hab. Romuald Polczyk, wykonawca: Malwina Szpitalak) - projekt finansowany ze środków Komitetu Badań Naukowych
  2011-2013: Wpływ przeciążenia poznawczego na podatność na efekt dezinformacji (grant własny; kierownik i jedyny wykonawca: Malwina Szpitalak) - projekt finansowany ze środków Komitetu Badań Naukowych
  2012-2015: Efekt skażonej prawdy - mechanizm i wyznaczniki (grant własny; kierownik i jedyny wykonawca: Malwina Szpitalak) - projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki
  2011-2012: Kwestionariusz Oceny Pracoholizmu - konstrukcja narzędzia oraz badania walidacyjne - projekt finansowany ze środków na działalność statutową Wydziału Filozoficznego UJ
  2012-2013: Mechanizmy redukowania efektu dezinformacji w procedurze wzmocnionej autoafirmacji - projekt finansowany ze środków na działalność statutową Wydziału Filozoficznego UJ

  2015-2016: Polska adaptacja Kwestionariusza Defensywnego Pesymizmu - projekt finansowany ze środków na działalność statutową Wydziału Filozoficznego UJ
  2010-2012: Niepamięciowe mechanizmy efektu dezinformacji w kontekście zeznań świadka naocznego (kierownik: dr hab. Romuald Polczyk, wykonawca: Malwina Szpitalak) - projekt finansowany ze środków Komitetu Badań Naukowych


  Nagrody i wyróżnienia:

  • Nagroda za wyróżniający się referat (Mijas, M. i Szpitalak, M. W poszukiwaniu granic wierności. Percepcja (e-)zdrady i jej psychologiczne korelaty wśród młodych dorosłych. I Międzynarodowa Konferencja Seksuologiczna „On the threshold of adult sexuality”) (14.05.2010)
  • Nagroda i wyróżnienie za badania zaprezentowane 4th Cracow Conference of Psychology and Law: Diagnosing and Assessment in Forensic Psychology (referat: Szpitalak, M. i Polczyk, R. May warning harm memory? The impact of warning on eyewitness testimony) (4-5.06.2011)
  • Wyróżnienie pracy magisterskiej „Czy zaangażowany i ostrzeżony świadek jest lepszym świadkiem? Zaangażowanie, dezinformacja i ostrzeżenie jako determinanty zeznań świadków” (01.07.2008)
  • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej “Rola motywów autoregulacyjnych w mechanizmach zniekształceń pamięciowych uwarunkowanych efektem dezinformacji” (19.01.2012)
  • Nagroda im. Solomona Ascha przyznawana za najlepszy artykuł opublikowany przez młodego badacza w czasopiśmie „Psychologia Społeczna” w 2011 (12.09.2012)
  • Nagroda JM Rektora UJ za osiągnięcia dydaktyczne za rok 2012 (na podstawie ankiet ewaluacji wypełnianych przez studentów)
  • Nagroda JM Rektora UJ za działalność organizacyjną za rok 2013
  • Nagroda Absolwentów Instytutu Psychologii UJ dla “Najlepszego wykładowcy roku 2014”


  Konferencje:

  1.      Szpitalak, M. i Ziaja, J. (2006). Wpływ atrakcyjności głosu mężczyzny na ocenę jego atrakcyjności fizycznej. III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (PSPS), Gdańsk, 24-26 września.

  2.      Szpitalak, M. i Wierzchoń, M. (2007). Fatigue or warm-up? How the cognitive load influences implicit and explicit memory. XVth Conference of European Society for Cognitive Psychology (ESCoP), Marseille (France), August 29 - September 1.

  3.      Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2007). Czy zaangażowany świadek jest lepszym świadkiem? Zaangażowanie, dezinformacja i ostrzeżenie jako determinanty zeznań świadków. IV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (PSPS), Wrocław, 21-23 września.

  4.      Płaskociński, A., Ziaja, J. i Szpitalak, M. (2007). Rola różnic indywidualnych w odbiorze negatywnej reklamy społecznej. IV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (PSPS), Wrocław, 21-23 września.

  5.      Szpitalak, M. (2007). Pracoholizm: norma, patologia czy adaptacja? 17 Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej „Promocja zdrowia - mit czy rzeczywistość: między teorią a praktyką”, Kraków, 25-27 października.

  6.      Płaskociński, A., Ziaja, J. i Szpitalak, M. (2007). Negatywne emocje w reklamie społecznej. 17 Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej „Promocja zdrowia - mit czy rzeczywistość: między teorią a praktyką”, Kraków, 25-27 października.

  7.      Szpitalak, M. (2008). Jak poprawić trafność raportu pamięciowego świadka? Wpływ zaangażowania, dezinformacji i ostrzeżenia na jakość zeznań. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Poznań, 24-27 września.

  8.      Cipora, K. i Szpitalak, M. (2009). Does the side of response affect yes/no response ratio? XVIth Conference of European Society for Cognitive Psychology (ESCoP), Kraków (Poland), September 2 - September 5.

  9.      Wierzchoń, M. i Szpitalak, M. (2009). Cognitive load influence on the implicite and explicite memory. Motivational aspects. XVIth Conference of European Society for Cognitive Psychology (ESCoP), Kraków (Poland), September 2 - September 5.

  10.  Szpitalak, M. (2009). „Odporność” na efekt dezinformacji. Modyfikacja podatności na wpływ dezinformacji poprzez możliwość dokonania autoafirmacji wzmocnionej pozytywna informacją zwrotną. VI Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (PSPS). Lublin, 14-16 września.

  11.  Szpitalak, M. (2009). Wpływ motywów autoregulacyjnych na zniekształcenia pamięciowe uwarunkowane efektem dezinformacji. VI Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (PSPS). Lublin, 14-16 września.

  12.  Szpitalak, M. (2009). Zjawisko społecznego zakażania pamięci - nowe odkrycie czy „stare” oblicze efektu dezinformacji? VI Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (PSPS). Lublin, 14-16 września.

  13.  Szpitalak, M. (2010). One may learn how to be a workaholic. One may be taught how not to be. Rational-emotive behavior therapy of workaholism. 6th International Scientific Symposium of the Polish Society for Behavioral Psychology, Kraków, 19-20 March.

  14.  Mijas, M. i Szpitalak, M. (2010). W poszukiwaniu granic wierności. Percepcja (e-) zdrady i jej psychologiczne korelaty wśród młodych dorosłych. I Międzynarodowa Konferencja Seksuologiczna „On the threshold of adult sexuality”, Poznań, 14 maja.

  15.  Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2010). Rozgrzana pamięć - obniżona sugestialność? Wpływ przeciążenia poznawczego na podatność na efekt dezinformacji. 3rd Cracow Conference of Psychology and Law, 28-30 May.

  16.  Szpitalak, M. (2010). Does the protecting role of self-motives cause memory distortions? The impact of self-motives on the resistance to misinformation effect. Motivation, self-regulation and gender. Perspectives and applications. Gdańsk-Sopot, 3-5 June.

  17.  Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2010). Entuzjazm pracy jako pozytywny aspekt zaangażowania w pracę. Symposium of Positive Psychology, Wrocław, 3rd July.

  18.  Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2010). Ostrzeżenie przed ostrzeżeniem: Efekt skażonej prawdy w badaniach nad wpływem dezinformacji na pamięć. Sympozjum „Poznanie społeczne”, Zakopane, 14-16 luty.

  19.  Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2010). Społeczne zakażanie pamięci. VII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej „Psychologia społeczna: jednostka, grupa, organizacja”. Nowy Sącz, 9-11 września.

  20.  Szpitalak, M. (2010). Efekt wzmocnionej autoafirmacji w badaniach nad efektem dezinformacji. VII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej „Psychologia społeczna: jednostka, grupa, organizacja”. Nowy Sącz, 9-11 września.

  21.  Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2011). May warning harm memory? The impact of warning on eyewitness testimony. 4th Cracow Conference of Psychology and Law: Diagnosing and Assessment in Forensic Psychology. Kraków, 4-5 June.

  22.  Mijas, M. i Szpitalak, M. (2011). Psychological correlates of differences in infidelity definitions among young adults. Naming and Framing: The Making of Sexual (In)Equality. Madrid, 6-9 July.

  23.  Polczyk, R. i Szpitalak, M. (2010). Wpływ społeczny w kontekście zeznań świadka naocznego: Efekt skażonej prawdy. Konferencja „Przestrzenie manipulacji społecznej”. Wrocław, 16-17 listopada.

  24.  Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2011). Efekt wzmocnionej autoafirmacji w redukowaniu efektu dezinformacji. Wokół wpływu społecznego, Kraków, 7-8 maja.

  25.  Mijas, M. i Szpitalak, M. (2011). Individual definitions of infidelity. Presentation of new questionnaire and its psychological correlates. The 12th European Congress of Psychology. Istanbul, 4-8th July.

  26.  Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2011). Kiedy ostrzeżenie pomaga, a kiedy szkodzi? Wpływ ostrzeżenia na trafność zeznania świadka. XXXIV Zjazd Naukowy PTP: „Oblicza współczesnej psychologii - jedność w różnorodności?”. Katowice, 18-21 września.

  27.  Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2011). Efekt wzmocnionej autoafirmacji (EWA) jako czynnik uodparniający na technikę „drzwi zatrzaśnięte przed nosem”. VIII Zjazd PSPS: „Psychologia świata społecznego”. Poznań, 8-10 września.

  28.  Guzy, G., Szpitalak, M., Frańczuk, B. i Polczyk, R. (2012). Relationships between pain, motion of the cervical spine, and anxiety among patients with cervical derangement syndrome. Jubilee International Scientific Conference of the Faculty of Motor Rehabilitation at the Bronisław Czech University School of Physical Education in Cracow. Cracow, 23-25 February.

  29.  Polczyk, R., Szpitalak, M. i Cyganiewicz, A. (2012). Uodparnianie na wpływ. Psychodebiuty. Kraków, 12-13 maja.

  30.  Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2012). Ostrzegać czy wzmacniać? Ostrzeżenie vs wzmocniona autoafirmacja jako metody redukowana efektu dezinformacji. II Konferencja Zespołu Badania Wpływu ZaBaWa. Wrocław, 19-20 maja.

  31.  Szpitalak, M. i Dukała, K. (2012). The effect of reinforced failure in reducing the misinformation effect. Vth Cracow Conference of Psychology and Law. Cracow, 26-27th May.

  32.  Janoszczyk, K., Podolski, P., Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2012). Beneficial and harmful effects of warning about misinformation. Vth Cracow Conference of Psychology and Law. Cracow, 26-27th May.

  33.  Podolski, P., Janoszczyk, K. i Szpitalak, M. (2013). The relationship between the misinformation effect and the need for cognitive closure”. VIth Cracow Conference of Psychology and Law. Cracow, 01st-02nd June.

  34.  Polak, M., Dukała, K., Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2013). Awareness of discrepancies does not protect against a non-memory misinformation effect. VIth Cracow Conference of Psychology and Law. Cracow, 01st-02nd June.

  35.  Polak, M., Dukała, K., Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2013). Accessing the original information while answering does not prevent the misinformation effect. The European Association of Psychology and Law (EAPL) 2013 Conference, Coventry, 3rd - 6th September.

  36.  Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2013). The tainted truth effect - mechanisms and determinants. The European Association of Psychology and Law (EAPL) 2013 Conference, Coventry, 3rd - 6th September.

  37.  Polczyk, R., Polak, M., Dukała, K., Szpitalak, M. (2014). Impact of different types of misinformation effect, St. Petersbug, 24th European Assosiation Conference of Psychology and Law, 24th - 27th June

  38.  Kujda, M., Wójcik, M., Wójcik, M., Koziara, K. i Szpitalak, M. (2014). What can children tell us? The relation between misinformation effect and children’s testimony [Co powie dziecko? Efekt dezinformacji, a jakość zeznań świadków małoletnich]. Cracow, Cracow Conference of Psychology and Law, Cracow; 11-12th October.

  39.  Szpitalak, M., Polak, M., Polczyk, R. i Dukała, K. (2014). Social contagion and the misinformation effect: A comparison. The Annual Conference of the European Association of Psychology and Law (EAPL) “Actual problems of Psychology and Law. Victims and witnesses: from research to effective practice”, Petersburg, Russia, June, 24-27, 2014.

  40.  Szpitalak, M. i Polczyk, R. (2014). Efekt wzmocnionej autoafirmacji a sugestialność interrogatywna. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz, Polska, 18-21 września.

  41.  Szpitalak, M. (2015). Informacja zwrotna dotycząca Ja Niezależnego i Ja Moralnego a podatność na dezinformację. V Konferencja Zespołu Wpływu Społecznego “ZaBaWa”, Warszawa, 15-16 maja.

  42.  Polak, M., Dukała, K. i Szpitalak, M. (2015). Wpływ społeczny a błędy pamięci zeznań świadków - synteza zjawisk i pojęć. XII Zjazd PSPS, Łódź,  3 - 6 września.

  43.  Polczyk, R. i Szpitalak, M. (2015). Uodparnianie na wpływ społeczny. XII Zjazd PSPS, Łódź,  3 - 6 września.

   

  Inne:

  psycholog transportu, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (PSPS), opiekun ścieżki Psychologia sądowa w Instytucie Psychologii UJ


  Zainteresowania pozanaukowe:

  muzyka filmowa, łyżwiarstwo figurowe

   

   

.
pegaz
.