eng pl
Strona Główna » mgr Maciej Taraday

 

mtm_b8ebaca0f2a0150ae0d1b312a70ea576.png

 

mgr Maciej Taraday

d   o   k   t   o   r   a   n   t

 

Zakład Psychologii Eksperymentalnej

 

pok—ój 315

 

Research papers by Maciej Taraday

 

e-mali: maciej.taraday@uj.edu.pl

www: http://ecfi-group.eu/

 

Dyżury: 

- wtorek 11:30 - 12:30


Projekty badawcze

- Pamięciowe podłoże inteligencji płynnej: podtrzymywanie informacji w pamięci pierwotnej oraz odporność na interferencje w procesie odzyskiwania informacji w oparciu o wskazówki kontekstowe z pamięci wtórnej (2012/07/N/HS6/00446) - kierownik projektu (2013-2015)

- Czym jest inteligencja płynna (K/PBW/000757) - wykonawca, kierownik projektu: prof Edward Nęcka

- Kontrola poznawcza w funkcjonowaniu uwagi i pamięci roboczej (N1062155/33) - wykonawca, kierownik projektu: prof Edward Nęcka

 

Zainteresowania naukowe

- Kontrola poznawcza

- Pamięć robocza

- Inteligencja

- Statystyka 

 

Osiągnięcia

2011 - Stypendium CEEPUS, 18th International Summer School in Cognitive Science NBU, Sofia, July 4-15.

2010 - Stypendium wyjazdowe 4th International Conference on Cognitive Science, Tomsk, Russia.

2009 - Nagroda im. Prof. Jerzego Perzanowskiego na najlepszą pracę magisterską w zakresie kognitywistyki.

2009 - Stypendium CEEPUS, 16th International Summer School in Cognitive Science NBU, Sofia, July 6-23.

2009 - Stypendium Cognitive Science Society, 16th International Summer School in Cognitive Science NBU, Sofia, July 6-23.

2009 - Stypendium wyjazdowe Lifelong Learning Programme: Research Methods In Cognitive Studies an Interdisciplinary Winter School.

2008 - Wyró—żnienie za poster Taraday, M., Wichary, S. (2008, September). Emotional arousal, neuroticism and short term memory search. Poster presented at 2nd Biennial Symposium on Personality and Social Psychology, Warsaw.

 

Publikacje

Chuderski, A., Smolen, T., & Taraday, M. (2014). Neither a response nor stimulus set-size effect in the manual Stroop task. Studia Psychologica, 56, 21-35.

Chuderski, A., Taraday, M., Nęcka, E., & Smoleń, T. (2012). Storage capacity explains fluid intelligence but executive control does not. Intelligence, 40(3), 278-295. [link]

Asanowicz, D., Wierzchoń, M., Taraday, M. i Hawrot, A. (2010). Czy warto kierować się intuicją? Sądy intuicyjne jako wskaźnik wiedzy ukrytej w zadaniu uczenia się sztucznych gramatyk. Studia Psychologiczne, 48(2).

Asanowicz, D., Orzechowski, J., Taraday, M., i Śmieja, M. (2008).  Podłoże Inteligencji Emocjonalnej: rola procesó—w uwagowych w percepcji informacji afektywnych. W: M. Ledzińska, M. Zajenkowski (red.), Z badań nad pograniczem inteligencji i osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

 

Wystąpienia konferencyjne

Anzulewicz, A. , Taraday, M., Walentowska, W. (2011, September). Anxiety-related attentional biases and cognitive control.. Poster presented at 17th Conference of European Society For Cognitive Psychology, San Sebastian.

Necka, E., Chuderski, A., Taraday, M., Smoleń, T. (2011, July). Executive Control, Primary Memory Capacity, and Relational Integration: Which Accounts for g?, ISSID 2011, July 25-28.

Anzulewicz, A., Taraday, M. (2011, May). Implicit Learning in different sense modalities: commonalities and constraints. Poster zaprezentowany na kofrencji Ducog III, Dubrovnik.

Anzulewicz, A., Taraday, M., Walentowska, W. (2011, April). Lęk, uwaga i emocje: kontrola uwagowa u osó—b o wysokim versus niskim poziomie lęku. Wystąpienie na IV Og—lnopolskiej Konferencji Bliżej Emocji. Lublin.

Chuderski, A., Taraday, M., Nęcka, E., Smoleń, T. (2010, Decembre). Dlaczego skutecznie myślimy: dedukujemy, indukujemy oraz twó—rczo rozwiązujemy problemy? VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Poznań.

Taraday, M. (2010, October). How affective stimuli infuences set-shifting? Oral presentation at the Institut of Medical Psychology, Johan Wolfgang-Goethe University, Frankfurt am Main, Germany.

Siedlecka, M., Taraday, M. (2010, September). What can intuition get from emotions? Poster presented at 3rd Biennial Symposium on Personality and Social Psychology, Warsaw.

Taraday, M. (2010, June). How affect influences cognitive control? Oral presentation at 4th International Conference on Cognitive Science,Tomsk, Russia.

Siedlecka, M., Śmigasiewicz, K., Taraday, M. (2010, June). Generality or specificity of Cognitive Control? Implications from Conflict Monitoring Study. Poster presentation at 4th International Conference on Cognitive Science, Tomsk, Russia.

Nęcka E., Taraday M., Rusińska J. (2009, September). Affect modulates switch costs: The influence of emotional cuing on switching between three tasks. Oral presentation at 16th Conference of European Society For Cognitive Psychology, Krak—ów.

Hawrot A., Taraday, M., Wierzchoń, M., Asanowicz, D. (2009, September).  Access to implicit knowledge: feeling of warmth and post decision wagering. Poster presented at 16th Conference of European Society For Cognitive Psychology, Krakó—w.

Wierzchoń, M., Taraday, M.,  Asanowicz, D., Hawrot A. (2009, June). Measures of Knowledge Access in Artificial Grammar Learning Task. Poster presented at ASSC-XIII meeting, Berlin.

Nęcka, E. , Rusińska, J., Taraday, M. (2009, July). Switching between Three Tasks: Relationships with Personality, Intelligence, Anxiety, and Level of Arousal. Oral presentation at International Society for the Study of Individual Differences meeting 2009, Chicago.

Wierzchoń, M., Asanowicz, D., Taraday, M., Hawrot A. (2008, November). The feeling of warmth scale, post-decision wagering and confidence ratings as a measures of knowledge access in artificial grammar learning task. Oral presentation at First Conference, Joint Working Groups Meeting & 3rd Management Committee of COST Action BM0605: Consciousness: A Transdisciplinary, Integrated Approach, Gent.

Taraday, M., Wichary, S. (2008, September). Emotional arousal, neuroticism and short term memory search. Poster presented at 2nd Biennial Symposium on Personality and Social Psychology, Warsaw.

 

 

.
pegaz
.