eng pl
Strona Główna » prof. dr hab. Edward Nęcka

prof. dr hab. Edward Nęcka

 
edward_necka_3e508c0372ae384634a43ec24de13034.jpg

Zakład Psychologii Eksperymentalnej - kierownik

pokój: 4.11
tel.: 12-663 24 25
e-mail: edward.necka@uj.edu.pl 

Dyżury w II semestrze r.a. 2014/15: po uprzednim uzgodnieniu terminu


Zainteresowania naukowe:

procesy poznawcze
inteligencja
psychologia twórczości
teoria umysłu

Osiągnięcia:
1. Subsydium dla uczonych, przyznane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (1998)
2. Nagroda Wydziału Nauk Społecznych PAN za książkę “Pobudzenie intelektu: Zarys formalnej teorii inteligencji” (2001)
3. Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za najlepszą książkę akademicką roku (“Psychologia poznawcza”, Warszawa 2006, PWN, wraz z J. Orzechowskim i B. Szymurą).

Prowadzone zajęcia:
Wprowadzenie do psychologii
Seminarium magisterskie
Seminarium doktoranckie
Metodologia - konwersatorium dla doktorantów

Inne informacje:
Członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk
Członek Komitetu Nauk Psychologicznych PAN
Członek European Society for Cognitive Psychology (ESCoP)

Publikacje książkowe:

Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nęcka, E., Sowa, J. (2005). Człowiek – umysł – maszyna. Rozmowy o twórczości i inteligencji. Kraków: Znak.

Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości (wyd. IV, zmienione i rozszerzone). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Nęcka, E. (2003). Inteligencja: geneza – struktura - funkcje. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Nęcka, E. (2001). Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Nęcka, E. (2000). Pobudzenie intelektu: Zarys formalnej teorii inteligencji. Kraków: TAiWPN Universitas.

Nęcka, E. (1998). Trening twórczości (wyd. III, znienione i poprawione). Kraków: Oficyna Wydawnicza.

Nęcka, E. (1995). Proces twórczy i jego ograniczenia (II wyd.). Kraków: Oficyna Wydawnicza.

Nęcka, E. (1994). Inteligencja i procesy poznawcze. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.

Nęcka, E. (1994). TRoP… Twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.

Nęcka, E. (1992). Creativity training: A guidebook for psychologists, educators, and teachers. Kraków: TAiWPN Universitas.

Nęcka, E. (1992). Trening twórczości (wyd. II, zmienione i poprawione). Olsztyn: Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Nęcka, E. (1989). Trening twórczości. Podręcznik metodyczny (I wyd.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nęcka, E. (1987). Proces twórczy i jego ograniczenia (I wyd.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (rozprawa habilitacyjna).

 

Artykuły:

Nęcka, E. (2007). Czy psychologia przetrwa do roku 2026?. [W:] M. Kielar-Turska (red.), Zyć wspólnie: odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele (99-109). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Nęcka, E., Grohman, M., Słabosz, A. (2006). Creativity studies in Poland. [W:] J. Kaufman, R. J. Sternberg (red.), International Handbook of Creativity  (270-306). Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

Nęcka, E., Orzechowski, J. (2006). Mózgowe mechanizmy inteligencji. [W:] P. Oleś, S. Steuden  (red.), Kolokwia Psychologiczne, tom 14, Neuronauka  (43-61). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Nęcka, E. (2006). Psychika, umysł, świadomość, dusza: analiza kognitywistyczna. [W:] B. Wójcik (red.), Umysł i religia (31-49). Tarnów: Biblos. 

Nęcka, E. (2006). Sukces w nauce: Analiza psychologiczna. [W:]  (red.), Sukces w nauce (9-24). Kraków – Warszawa: Polska Akademia Umiejętności oraz Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. 

Nęcka, E. (2006). Jak myślą uczeni?. [W:] E. Aranowska, M. Goszczyńska  (red.), Człowiek wobec wyzwań i dylematów współczesności (283-299). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

Wichary, Sz., Nęcka, E. (2006). Decyzje i elementarne procesy poznawcze.. [W:] M. Goszczyńska (red.), Kolokwia Psychologiczne, tom 15, Język – poznanie – relacje społeczne (233-249). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN. 

Nęcka, E., Orzechowski, J. (2005). Higher-order cognition and intelligence. [W:] R. J. Sternberg & J. Praetz  (red.), Cognition and intelligence: Identifying the mechanisms of the mind (122-141). Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

Nęcka, E., Kwaśniewska, J. (2005). Climate for creativity in Polish companies: Does a new market economy need new ideas?. [W:] B. Jöstingmeier & H.-J. Boeddrich (red.), Cross-Cultural Innovation (237-259). Wiesbaden: Deustcher Universitäts-Verlag. 

Nęcka, E., Szymura, B. (2005). Three superfactors of personality and three aspects of attention. [W:] A. Eliasz, S. E. Hampson, B. de Raad (red.), Advances in Personality psychology, Vol. 2 (75-90). New York, NY: Psychology Press. 

Nęcka, E. (2005). O roli procesów poznawczych w wyjaśnianiu zjawisk społecznych. [W:] M. Kossowska, M. Śmieja, S. Śpiewak (red.), Społeczne ścieżki poznania (5-11). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

Nęcka, E. (2005). Rusz głową: świadoma i nieświadoma inteligencja. Wersja: Using your head: Conscious and unconscious intelligence . Academia, 4 (4), 12-15. 

Nęcka, E. (2005). Czy psychologia przetrwa do roku 2026?. Charaktery, nr 11, 44-47. 

Nęcka, E. (2004). Mamy homunculusa?. Studia Psychologiczne, 42, 7-10. 

Szymura, B. i Nęcka, E. (2004). Jednorodność uwagi. Studia Psychologiczne, 42, 47-56. 

Chuderski, A., Nęcka, E. (2004). Sprawność uwagi a inteligencja: Model parametryczny w architekturze poznawczej ACT-R. Studia Psychologiczne, 42, 111-124. 

Kwaśniewska, J., Nęcka, E. (2004). Perception of the climate for creativity in the workplace: The role of the level in the organization and gender. Creativity and Innovation Management, 13, 187-196. 

Nęcka, E. (2003). Intelligence and temperament. [W:] Sternberg, J. Lautrey, T. I. Lubart  (red.), Models of intelligence: International perspectives (293-309). Washington, DC: American Psychological Association. 

Nęcka, E. (2003). Creative interaction: a conceptual schema for the process of producing ideas and judging the outcomes. [W:] M. A. Runco (red.), Critical creative processes (115-127). Cresskill, NJ: Hampton Press, Inc. 

Groborz, M., Nęcka, E. (2003). Creativity and cognitive control: Explorations of generation and evaluation skills. Creativity Research Journal, 15, 183-197. 

Stettner, Z., Nęcka, E. (2003). Pozytywny wpływ informacji zwrotnej na generowanie losowych interwałów czasowych. Studia Psychologiczne, 41, 131-148. 

Nęcka, E. (2003). Wewnątrzosobnicza zmienność inteligencji. [W:] R. Ossowski, J. Trempała (red.), Zmieniający się człowiek w zmieniającym się świecie. Kolokwia Psychologiczne nr 11 (97-108). Warszawa: Instytut Psychologii PAN. 

Blaut, A., Nęcka, E. (2003). Procesy uwagi w depresji a emocjonalna wersja zadania Stroopa. [W:] M. Fajkowska-Stanik, K. Drat-Ruszczak, M. Marszał-Wiśniewska (red.), Pułapki metodologiczne w badaniach empirycznych z zakresu psychologii klinicznej (289-298). Warszawa: Wydawnictwo Academica. 

Nęcka, E. (2003). Zagadka świadomości. Charaktery, 3, . 

Nęcka, E. (2003). Narodowy Test Inteligencji: Co naprawdę zmierzono?. Charaktery, 12, . 

Gruszka, A., Nęcka, E. (2002). Priming and acceptance of close and remote associations by creative and less creative people. Creativity Research Journal, 14, 193-205. 

Nęcka, E., Stettner, Z. (2002). Tylko bez informacji zwrotnej! Negatywny wpływ sprzężenia zwrotnego na efektywność pamięci krótkotrwałej. Studia Psychologiczne, 40, 31-54. 

Nęcka, E. (2002). Kontrola, świadomość, automatyczność: Próba analizy pojęciowej. [W:] R. K. Ohme (red.), Natura automatyzmów (163-168). Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. 

Nęcka, E. (2002). Psychologia i pamięć. [W:]  (red.), Pamięć i działanie (23-41). Warszawa: Instytut Problemów Cywilizacji Współczesnej. 

Nęcka, E. (2002). Wymiary twórczości. [W:] K. J. Szmidt, K. T. Piotrowski (red.), Nowe teorie twórczości. Nowe metody pomocy w tworzeniu (45-50). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. 

Nęcka, E. (2002). Podglądanie inteligencji. Wiedza i Życie, marzec, 48-51. 

Nęcka, E. (2001). An individual against novelty: The role of intelligence and temperament in adaptation to inconsistent and unpredictable situations. [W:] A. Eliasz, A. Angleitner (red.), Advances in research on temperament (97-112). Lengerich: Pabst Science Publishers. 

Nęcka, E., Szymura, B. (2001). Who has the temperament to attend? Extraversion, neuroticism, and the mechanisms of attention. Polish Psychological Bulletin, 159-166. 

Nęcka, E., Krzyżewski, K. (2001). Przedmowa. [W:] E. Nęcka, K. Krzyżewski (red.), Umysł i zachowanie z perspektywy psychologii i innych nauk (Kolokwia Psychologiczne nr 9) (5-7). Warszawa: Instytut Psychologii PAN. 

Nęcka, E. (2001). Inteligencja naturalna a inteligencja sztuczna: podobieństwa i różnice. [W:] E. Nęcka, K. Krzyżewski (red.), Umysł i zachowanie z perspektywy psychologii i innych nauk (Kolokwia Psychologiczne nr 9) (189-202). Warszawa: Instytut Psychologii PAN. 

Nęcka, E., Kałwa, A. (2001). Criatividade, aprendizagem implícita e profundidade de processamento. Psicologia: Teoria, investigação e prática, 6, 135-147. 

Nęcka, E. (2001). O zmianach organizacyjnych i nie tylko. Wywiad udzielony Katarzynie Brachowskiej. Meritum: Przegląd konsultingowy, nr 4, 4-6. 

Nęcka, E., Szymura, B. (2001). Wywiad udzielony Dorocie Krzemionce-Bruździe. Charaktery, nr 7, .

 http://www.psychologia.uj.edu.pl/images/uploads/weblog_files/A06-II_Psychologia_procesow_poznawczych_2009-2010_433fdcd89733f252b921ca4385e2d8d5.pdf

http://www.psychologia.uj.edu.pl/images/uploads/weblog_files/Wpr_UJ_syl_2010_a41f7d3a9474cf2527c2d54aadfb1078.pdf

 

.
pegaz
.