eng pl
Strona Główna » OFERTA EDUKACYJNA » Dlaczego warto studiować psychologię ?

Scan_Ranking_Perspektywy_9b110a3b0aea1066962e37e67ea66979.jpg

Dlaczego psychologia na Wydziale Filozoficznym?

1. BOGATA OFERTA DYDAKTYCZNA

  • Pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Psychologia to połączenie starannego przygotowania teoretycznego i możliwości nabycia umiejętności praktycznych niezbędnych w zawodzie psychologa (oferujemy kursy o charakterze praktycznym, poświęcone między innymi psychologii sportu, psychologii sądowej, psychologii klinicznej, diagnozie psychologicznej, psychologii organizacji, psychologii reklamy i wielu innych).
  • Nasze studia zostały docenione przez akredytacje Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (Certyfikat Jakości Kształcenia) i Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Otrzymaliśmy również akredytację Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”. Psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim została uznana za najlepszą w Polsce w rankingu czasopisma „Perspektywy”.

2. NAJWYŻSZE STANDARDY NAUKOWE

  • Instytut Psychologii jest jedną z najlepszych jednostek prowadzących badania psychologiczne w Polsce.Badania prowadzone przez naszych pracowników dotyczą m. in. neurobiologicznych podstaw procesów poznawczych i emocjonalnych, kontroli poznawczej, społecznego poznania, rozwoju poznawczego, motywacji, dwujęzyczności i świadomości.
  • Aktualnie w Instytucie Psychologii realizowane są 33 projekty badawcze finansowane ze źródeł zewnętrznych. Prace pracowników Instytutu Psychologii są regularnie publikowane w najlepszych czasopismach naukowych o międzynarodowym zasięgu (m.in. Nature Neuroscience, Behavioral and Brain Sciences, Psychological Review, Social Psychology, etc.)

3. NOWOCZESNY BUDYNEK W SAMYM CENTRUM KRAKOWA

  • Instytut Psychologii mieści się w zmodernizowanym budynku przy ul. Ingardena 6, zaraz obok głównego gmachu Biblioteki Jagiellońskiej i Parku Jordana. Dysponujemy funkcjonalnymi salami wykładowymi, wyposażonymi w nowoczesny sprzęt audiowizualny.
  • Ponadto w Instytucie Psychologii funkcjonują laboratoria wyposażone w najnowszą aparaturą badawczą (np. Laboratorium Zakładu Psychofizjologii, Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności, Laboratorium Pracowni Psychologii Snu czy też Laboratorium Psychologii Społecznej). Ze względu na wysoki potencjał naukowy Instytutu, na Ingardena 6 są organizowane liczne międzynarodowe i lokalne konferencje i warsztaty (np. Neuronus IBRO & IRUN Neuroscience Forum).

 

.
pegaz
.