eng pl
Strona Główna » AKTUALNOŚCI » Aktualności
Inauguracja nowego cyklu spotkań dyskusyjnych 29/03/2017

Zapraszamy na inaugurację nowego cyklu spotkań dyskusyjnych organizowanych przez Instytut Psychologii UJ wraz z Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych pt. “Porozmawiajmy o autyzmie”. W ramach pierwszego spotkania dr Krzysztof Gerc wygłosi wykład pt. “Autystyczne spektrum zaburzeń - kontekst teorii i współczesnych badań oraz praktyki psychologicznej”. Po wykładzie odbędzie się dyskusja. Zapraszamy psychologów, pedagogów, studentów rodziców i opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu, a także wszystkich, którym bliska jest problematyka autyzmu.

Spotkanie odbędzie się 30 marca b.r. o godzinie 17.15 w Instytucie Psychologii, sala 6.01.

Otwarte Zebranie Naukowe 29/03/2017

Uprzejmie zapraszamy na otwarte zebranie naukowe Instytutu Psychologii UJ, które odbędzie się w czwartek, 30 marca o godz. 17.00 w sali 0.01.
W programie wykład gościnny: wystąpi dr Elizabeth Lefler (Department of Psychology, University of Northern Iowa & Visiting Professor, Institute of Psychology, Jagiellonian University) z wykładem pt. “ADHD in Understudied Populations”.

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 24 marca zmarł Profesor Józef Kozielecki 28/03/2017

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 24 marca zmarł Profesor Józef Kozielecki


Był prekursorem psychologii poznawczej w Polsce, specjalistą w zakresie podejmowania decyzji, procesów motywacyjnych i twórczości. 

Był autorem wielu książek, m.in.: Koncepcje Psychologiczne Człowieka (1976) Psychological Decision Theory (1981), Koncepcja transgresyjna człowieka (1987), Transgresja i kultura (1997).

Za wybitne osiągnięcia w badaniach nad procesami decyzyjnymi i transgresją otrzymał nagrody Polskiej Akademii Nauk (1976), The Japanese Science Foundation (1980) oraz The Jurzykowski Cultural Foundation (1990).

Był członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk.

Jego książki sięgały poza powierzchowne dane, poszukując filozoficznych znaczeń w nauce i rzeczywistości społecznej. Był również autorem esejów historycznych, literatury pięknej i publicystyki.


 

Pogrzeb odbędzie się w środę, 29 marca o godz. 12.15 na Powązkach Wojskowych

„TYDZIEŃ BRANŻOWY – nie tylko korporacja!” 28/03/2017

Sekcja Karier UJ zaprasza na cykl spotkań podczas Tygodnia Branżowego – “nie tylko korporacja!” 

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
- jak wygląda praca na wybranych stanowiskach
- jakich kompetencji i kwalifikacji oczekuje się od pracowników
- jak wygląda proces rekrutacji - jakie są możliwości rozwoju
- o praktykach, stażach, wolontariatach ....

w wybranych organizacjach Zapraszamy na poniższe prezentacje! http://bit.ly/2n8TxCv

Zapraszamy do udziału w rekrutacji do projektu Psychologia Trzeciego Wieku 16/03/2017

Zapraszamy studentki i studentów IV roku do udziału w rekrutacji do projektu Psychologia Trzeciego Wieku - Program rozwoju studentek i studentów psychologii w zakresie opieki nad osobami starszymi. Dodatkowy nabór będzie prowadzony w dn. 17-20.03.2017. Dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Projektu w dn. pt. 11.00-15.00 i pon. 9.00-11.00 i 13.00-15.00.

Kawiarni Naukowa IPs- temet: “Tylko czarne-białe…Psychologiczne źródła radykalizacji ... 15/03/2017

Zapraszamy na kolejne spotkanie Kawiarni Naukowej IPs zatytułowane będzie “Tylko czarne - białe… Psychologiczne źródła radykalizacji i ich społeczne konsekwencje”. W dyskusji udział wezmą Małgorzata Kossowska, Marcin Bukowski, Piotr Dragon, Joanna Grzymała-Moszczyńska, Anna Makówka-Kwapisiewicz i Sindhuja Sankaran. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 23 marca o godz. 19.00 w Pauzie przy ul. Stolarskiej 5/3, I piętro (Pasaż Bielaka). W trakcie spotkania serwowane będą napoje (kawa,  herbata, soki, woda).

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 11 marca 2017 roku zmarła dr Anna Kołodziejczyk 13/03/2017

Z  wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 11 marca 2017 roku zmarła

dr Anna Kołodziejczyk


adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,

specjalistka w zakresie psychologii rozwoju, ceniony nauczyciel akademicki.

 

Pamiętać będziemy nie tylko Jej osiągnięcia badawcze, ale również niezwykłą dzielność i wrażliwość.

Jej  przedwczesna śmierć  jest dla nas wielką stratą.

 

Nabożeństwo żałobne i pogrzeb odbędą się 15 marca  (środa) o godzinie 15:00 na Cmentarzu na Polance w Myślenicach (ul. Sienkiewicza). 

 

Rada Naukowa, Dyrekcja i społeczność akademicka Instytutu Psychologii UJ

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Konteksty trafności testów psychologicznych” 10/03/2017

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Konteksty trafności testów psychologicznych”, która odbędzie się w dniach 11-13 października 2017 r. w Katowicach. 

Rejestracja wystąpień konferencyjnych została otwarta 1 marca i potrwa do dnia 31 maja br. Szczegóły dotyczące Konferencji znajdą Państwo w załączniku. Załącznik. 

 

Konferencja kognitywistyczna “Zderzenia poznawcze” 10/03/2017

Serdecznie zapraszamy, do zapoznania się z informacją na temat  drugiej edycji studenckiej konferencji kognitywistycznej „Zderzenia Poznawcze”, która odbędzie się 20-21 maja. Szczegóły dotyczące konferencji znajdą Państwo w załączniku.

załącznik

Zatrudnienie w charakterze eksperymentatorów/pomocników eksperymentatora w projekcie 03/03/2017

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o możliwości zatrudnienia w charakterze eksperymentatorów/pomocników eksperymentatora w projekcie „Symulator katastrof zbiorowych” finansowanym ze środków NCBR. 
Podstawowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: http://www.nano-games.com/eu-projects/ oraz w załącznikach: załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3.

Ogłoszenia o konkursie, dostępne są również na stronie: http://www.nano-games.com/career/.

 

II edycja studenckiej konferencji kognitywistycznej Zderzenia Poznawcze 03/03/2017

Szanowni Państwo, 

zapraszamy do udziału w drugiej edycji studenckiej konferencji kognitywistycznej Zderzenia Poznawcze, organizowanej na Uniwersytecie Warszawskim.  

W trakcie dwóch dni studenci trzeciego roku kognitywistyki Uniwersytetu Warszawskiego przedstawią rezultaty swoich prac nad licencjatami i projektami badawczymi. Wśród nich znajdą się między innymi prace empiryczne z zakresu psychologii i filozofii eksperymentalnej, projekty programistyczne realizujące pomysły z obszaru neuronauk i lingwistyki, a także prace teoretyczne związane z filozofią umysłu, logiką czy sztuczną inteligencją.  

Ze względu na szeroki zakres tematyczny zachęcamy do czynnego oraz biernego uczestnictwa studentów różnych specjalizacji, w szczególności tych, którym nie jest obca interdyscyplinarność.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 20 i 21 maja w placówce Centrum Nowych Technologii UW. Udział w konferencji, tak czynny jak i bierny, jest bezpłatny.

Termin nadsyłania abstraktów: 19 kwietnia. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: zderzenia.poznawcze@gmail.com

W załączniku szczegółowe informacje - Załącznik 

Ruszyły zapisy na prelekcje podczas Targów Kół Naukowych UJ 02/03/2017

Już 7 marca na Sali Wystawowej Auditorium Maximum UJ studenci i maturzyści będą mogli zapoznać się z ofertami ponad 40 kół naukowych, wziąć udział w quizach naukowych i znaleźć inspirację do rozpoczęcia kariery naukowej. Równolegle z częścią wystawową na Auli Dużej prowadzone będą panele tematyczne z pięciu dziedzin: polityki, technologii, medycyny, kultury i artes liberales. Uczestnicy będą mieli okazję do bliższego poznania techniki sztucznej inteligencji, odbycia 30-minutowej podróży dookoła świata, a także do zobaczenia, jakie związki z rzeczywistością ma znany serial „House of Cards”.

Ideą Targów Kół Naukowych jest promowanie rozwoju nauki na uniwersytecie oraz aktywizacja młodych ludzi do kreatywnego tworzenia własnych projektów. „Chcemy pokazać studentom naszej uczelni, że studia to czas intensywnego rozwoju i zainspirować ich do odkrywania swojego potencjału w interesujących ich dziedzinach” – mówi Damian Czerw, koordynator wydarzenia. „To bardzo ważne, by rozwijać swoją wiedzę i umiejętności tak, by wejść z przewagą na rynek pracy” – dodaje Julia Dzięcielska, przewodnicząca NZS Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Targi Kół Naukowych odbędzie się 7 marca br. w Auditorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej 33. Organizatorem wydarzenia jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Lista wystawców, agenda prelekcji oraz darmowe bilety dostępne są na stronie wydarzenia.

Wydarzenie na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/1895340630702966/

Strona na Facebooku:

 

https://www.facebook.com/targikolnaukowych/

Oferta pracy w Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności 02/03/2017

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy na stanowisko Asystenta badawczego oraz Lab Menadzera w Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szczegóły znajdą Państwo w załacznikach.

 

Załacznik 1 - Asystent badawczy, Załącznik 2 - Lab Menadzer

 

Opiekun ścieżki „Psychologia zdrowia” 02/03/2017

Szanowni Państwo,

 

W sprawach dotyczących ścieżki „Psychologia zdrowia” należy zwracać się do nowego opiekuna ścieżki dra Wojciecha Dratha.

Warsztaty i kursy podnoszące kompetencje na rynku pracy 27/02/2017

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji zaprasza studentki i studentów studiów stacjonarnych   studiujących na ostatnim roku studiów  pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na warsztaty i kursy podnoszące kompetencje  na rynku pracy

Oferujemy:

 • Warsztaty rozwijające     kompetencje komunikacyjne, analityczne i informatyczne, w tym z wyszukiwania     informacji
 • Kursy językowe (również kursy     kończące się certyfikowanymi egzaminami)
 • Warsztaty z przedsiębiorczości
 • Zagraniczne wyjazdy studyjne

Wstępna rejestracja osób, które chcą wziąć udział w projekcie odbędzie się w dniach 1.03 – 10.03.2017 poprzez system USOSweb.

Udział w warsztatach, kursach i wyjazdach jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: www.jcrk.uj.edu.pl

Projekt POWR.03.01.00-00-K435/15 Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja do projektu-Psychologia Trzeciego Wieku Program rozwoju kompetencji studentek i studentó 24/02/2017

W dn. 27 lutego 2017 r. rozpoczynamy rekrutację Uczestniczek i Uczestników do projektu „Psychologia Trzeciego Wieku – Program rozwoju kompetencji studentek i studentów psychologii w zakresie opieki nad osobami starszymi”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jest to kompleksowy projekt edukacyjny przygotowujący do pracy z osobami starszymi. Program obejmuje serię zajęć warsztatowych oraz wizyt studyjnych w ośrodkach zajmujących się pomocą psychologiczną osobom starszym. Daje możliwość zdobycia praktycznych kompetencji zawodowych i interpersonalnych, potwierdzonych certyfikatami oraz wkładką do dyplomu ukończenia studiów. Więcej informacji znajdą Państwo w pliku załączonym do niniejszego maila, na stronie Instytutu Psychologii (zakładka: Psychologia Trzeciego Wieku) oraz na Facebooku (https://www.facebook.com/psychologiatrzeciegowieku/)

W pierwszym naborze mogą wziąć udział studenci obecnego IV roku studiów.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o przesłanie maila o treści:
Psychologia Trzeciego Wieku - …..[imię i nazwisko]

na adres: biuro.ptw@uj.edu.pl

Wszystkie osoby, które prześlą wiadomość, otrzymają szczegółowe informacje na temat rekrutacji.

Jeśli zależy Pani/Panu na zdobyciu praktycznych umiejętności, poznaniu różnych narzędzi diagnostycznych, przyjrzeniu się pracy psychologów praktyków, a tym samym zwiększeniu swoich szans na rynku pracy to zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt (bezpośrednio lub za pośrednictwem maila/Facebooka) z Biurem Projektu lub z zespołem projektowym: dr hab. Dorotą Czyżowską, dr Karoliną Byczewską – Konieczny, mgr Małgorzatą Warysz.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dylematy etyczne psychologów” 24/02/2017

Akademia Ignatianum w Krakowie i Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Dylematy etyczne psychologów”.

Konferencja odbędzie się 27-29 listopada w Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26.

Szczegóły dotyczące wydarzenia znajda Państwo w załączniku - Załącznik 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Obraz choroby w dyskursie kulturowym” 24/02/2017

Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową  „Obraz choroby w dyskursie kulturowym”. Konferencja odbędzie się 18-19 maja 2017.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku - załącznik .

Kryteria, jakimi należy się kierować, wybierając psychologa i psychoterapeutę 20/02/2017

Dr Przemysław Bąbel z Instytutu Psychologii UJ 18.02.2017r., był gościem programu Lustro, emitowanego na antenie Radia Kraków. Tematem audycji były kryteria, jakimi należy się kierować, wybierając psychologa i psychoterapeutę.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy!
http://www.radiokrakow.pl/audycje/lustro-50458/

Jubileuszowy numer czasopisma “Charaktery” 16/02/2017

Najnowszy, jubileuszowy numer Charakterów, które obchodzą swoje dwudziestolecie, otwiera artykuł dr. Przemysława Bąbla z Instytutu Psychologii UJ pt. “Twoje nawyki poprowadzą Cię do sukcesu”.

W numerze znajduje się także wywiad z mgr Anną Anzulewicz - doktorantką Instytutu Psychologii UJ, przeprowadzony przez dr. Marka Bindera, także z Instytutu Psychologii UJ, pt. “Diagnoza z tabletu”.

Zapraszamy do lektury!
http://sklep.charaktery.eu/charaktery-02-2017-e-wydanie.html

Najnowsze wyniki badań prof. dr hab. M. Kossowskiej i zespołu w BBC 16/02/2017

Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska z Instytutu Psychologii UJ udzieliła wywiadu BBC, w którym omawia najnowsze wyniki badań swojego zespołu.

Zapraszamy do wysłuchania!
http://www.bbc.co.uk/programmes/p04rhc27

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Asystenta naukowego ze stopniem doktora (post-doc) 16/02/2017

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta naukowego ze stopniem doktora (post-doc) w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym.

Zatrudnienie związane jest z realizacją projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki - SONATA BIS 5 pt. “Współzawodnictwo czy współpraca? Wpływ krótko- i długotrwałego kontaktu z językiem na mechanizmy regulacji języka i procesy poznawcze osób dwujęzycznych”.


Ogłoszenie

Projekt dra hab. Marcina Szweda - konkurs SONATA BIS 1 finansowany przez NCN 04/02/2017

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem projektu finansowanego w konkursie SONATA BIS 1: https://www.ncn.gov.pl/finansowan…/przyklady-projektow/szwed. Kierownikiem projektu jest dr hab. Marcin Szwed, laureat Nagrody NCN 2016 i kierownik projektów finansowanych w konkursach NCN. Przy okazji badań nad procesami przetwarzania informacji wzrokowej podczas czytania dr hab. Marcin Szwed odkrył, że komunikat odczytany za pomocą pisma dotykowego (Breille’a) może odebrać kora wzrokowa, co świadczy o niezwykłej plastyczności ludzkiego mózgu. 

Laureaci konkursów NCN: SONATA BIS i HARMONIA! 01/02/2017

Dr Dariusz Asanowicz i dr Piotr Dragon z Instytutu Psychologii UJ laureatami konkursów NCN: SONATA BIS i HARMONIA!

Gratulujemy!

Międzynarodowy Tydzień w ramach wymiany studenckiej w Insbruku 30/01/2017

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą udziału w Międzynarodowym Tygodniu w ramach wymiany studeckiej organizowanej przez Uniwersytet w Insbruku.

Szczegóły oferty w załączniku - załacznik

Nie taki pesymizm zły. Polska adaptacja Kwestionariusza Defensywnego Pesymizmu. 24/01/2017

Dr Malwina Szpitalak z Instytutu Psychologii UJ opublikowała książkę pt. Nie taki pesymizm zły. Polska adaptacja Kwestionariusza Defensywnego Pesymizmu”.

Książka została opublikowana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zapraszamy do lektury.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Strojny 6.02.2017 23/01/2017

Dyrekcja i  Rada Instytutu Psychologii UJ uprzejmie zawiadamiają, że  w  dniu   6 lutego 2017 roku  

o   godzinie  12.00 w  sali 2.15 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego  odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Strojny pt. ” Wnioskowanie o przyczynach zachowania: rola motywacji epistemicznej w kontekście Teorii energetyki poznawczej”

 

Promotor:     prof. dr hab.  Małgorzata Kossowska

Recenzenci:  prof. dr hab. Dariusz Doliński (SWPS Wrocław)- recenzja

                       prof. dr hab.  Mirosław Kofta (UW) - recenzja

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Czytelni Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.   

 

Wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ 20/01/2017

Instytutowy koordynator programu Erasmus+ zaprasza osoby zainteresowane wyjazdami stypendialnymi w ramach programu Erasmus+ na spotkanie informacyjne,  które odbędzie się w czwartek, 25 stycznia 2017, o godz. 15 w sali 0.01.

Zapraszamy do udziału w projekcie naukowym dotyczącym treningu pamięci 18/01/2017

Instytut Psychologii zaprasza do udziału w projekcie naukowym dotyczącym treningu pamięci. Projekt jest realizowany przez prof. Hannę Bednarek z Uniwersytetu SWPS i prof. Jarosław Orzechowski z UJ. Za udział w 18-dniowym treningu (w domu na własnym komputerze) wszyscy uczestnicy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe i pieniężne, a także roczny bezpłatny dostęp do komercyjnej platformy do trenowania szerokiego spektrum funkcji poznawczych. Trening tego typu może podnieść  efektywność w nauce, a ponieważ zbliża się sesja, to bardzo się przyda.  Warunki zakwalifikowania: wiek 20-32 lata, praworęczność, brak wady wzroku, dysponowanie czasem na badania diagnostyczne i trening. 

 

 

Więcej informacji i zgłoszenia: http://neurostimulus.pl/opis-treningu-krakow.

Nagroda im. Błażeja Szymury za najlepszą publikację doktorancką 18/01/2017

Dnia 6 listopada 2016 Rada Instytutu Psychologii UJ ustanowiła Nagrodę im. Błażeja Szymury za najlepszą publikację doktorancką. Termin zgłaszania prac z 2016 roku mija 31 stycznia 2017 r. Elektroniczne wersje prac prosimy przesyłać pod adres Przewodniczącego Kapituły Nagrody i do wiadomości wszystkich członków Kapituły.

Regulamin nagrody znajduje się TUTAJ.
W skład Kapituły Nagrody wchodzą:
prof. dr hab. Edward Nęcka - Przewodniczący
dr hab. Aleksandra Gruszka-Gosiewska
dr hab. Marcin Szwed
prof. dr hab. Aleksandra Tokarz

 

Konkurs im. Jerzego Perzanowskiego na najlepszą pracę magisterską oraz doktorską 17/01/2017

Informujemy,  że został ogłoszony Konkurs im. Jerzego Perzanowskiego na najlepszą  pracę magisterską oraz na najlepszą pracę doktorską z zakresu kognitywistyki za rok 2015 oraz 2016.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 lutego 2017.


ogłoszenie o nagrodzie za 2015: http://www.filozofia.uj.edu.pl/…/56_INSTA…/4371778/135412554

Prof. Aleksandra Tokarz ekspertem zespołu ewaluacji do spraw nauk społecznych 16/01/2017

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych MNiSW powołał prof. dr hab. Aleksandrę Tokarz w charakterze eksperta w zespole ewaluacji do spraw nauk społecznych HS-2SZ.
Gratulujemy!

Kawiarnia naukowa IPs 15/01/2017

Uprzejmie zapraszamy na kolejne spotkanie Kawiarni Naukowej IPs, które odbędzie się w czwartek, 19 stycznia o godz. 19.00 w Pauzie przy ul. Stolarskiej 5/3, I piętro (Pasaż Bielaka). Temat spotkania brzmi: Czego nie wiemy o starości? W dyskusji udział wezmą dr Karolina Byczewska-Konieczny, dr hab. Dorota Czyżowska, mgr Natalia Czyżowska, oraz mgr Katarzyna Kowara.
W trakcie trwania Kawiarni zorganizowane zostaną zajęcia dla dzieci. Osoby zainteresowane przyjściem na spotkanie z dziećmi, prosimy o wypełnienie do 16 stycznia ankiety.
Na spotkaniu serwowane będą napoje (kawa, herbata, soki, woda).

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Szastok 13/01/2017

Dyrekcja i Rada Instytutu Psychologii UJ uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 26 stycznia 2017 roku

o godzinie 14.30 w sali 2.15 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Marty Szastok  pt. ”Ambiwalentny seksizm a legitymizacja nierówności płciowych przez kobiety”

 

Promotor: prof. dr hab. Malgorzata Kossowska

Recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Wojciszke (SWPS Sopot) - recenzja

                        dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW (Uniwersytet Warszawski) - recenzja

 

 

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Czytelni Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.

Krakowskie Konferencje Naukowe 13/01/2017

Władze miasta Krakowa przeznaczyły na realizację programu “Krakowskie Konferencje Naukowe” kwotę 250.000 zł.

Wnioski należy przesyłać do 31.01.2017r.

Zapraszamy do zapoznanie się z informacjami na temat szczegółów dotyczących składania wniosków w ww. sprawie - załącznik .

 

„Psychologia Trzeciego Wieku – Program rozwoju kompetencji studentek i studentów psychologii .. 09/01/2017

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że od marca bieżącego roku akademickiego w Instytucie Psychologii realizowany będzie projekt „Psychologia Trzeciego Wieku – Program rozwoju kompetencji studentek i studentów psychologii w zakresie opieki nad osobami starszymi”.

 

To kompleksowy program edukacyjny realizowany w formie warsztatów i wizyt studyjnych w różnych placówkach świadczących pomoc osobom starszym. Wszystkie zajęcia w programie mają charakter praktyczny i są prowadzone przez osoby pracujące na co dzień z seniorami. Udział w programie to niepowtarzalna szansa zapoznania się z różnymi narzędziami diagnostycznymi stosowanymi w diagnozie osób dorosłych, formami wspomagania ludzi starszych, a także opracowywania kompleksowych programów ich wspomagania i pozyskiwania środków finansowych.

 

Planowane są trzy edycje programu. Nabór na pierwszą edycję prowadzony będzie w lutym i marcu.

 

Wszystkie osoby pragnące uzyskać szczegółowe informacje na temat programu, zasad jego realizacji, a także rekrutacji zapraszamy na spotkanie 10.01. (wtorek) o godzinie 18.15 do sali 0.03.

 

Dorota Czyżowska

 

Karolina Byczewska-Konieczny

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej 22/12/2016

Dyrekcja i  Rada Instytutu Psychologii UJ uprzejmie zawiadamiają, że  w  dniu   10 stycznia 2017 roku  o   godzinie  15.00 w  sali 2.15 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgra Mateusza Polaka  pt.  ” Efekt dezinformacji a ocena prawdopodobieństwa zdarzeń rynkowych” 

 

 

Promotor:     dr hab.  Romuald Polczyk

Recenzenci:  prof. dr hab. Tadeusz Tyszka (Akademia Leona Koźmińskiego)- recenzja

                       prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz (SWPS Wrocław) - recenzja

 

 

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Czytelni Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.  

Konkursu Prezesa Polskiej Akademii Nauk o Nagrodę im. Andrzeja Malewskiego 19/12/2016

Prezydium Komitetu Psychologii PAN ogłasza XIII edycję Konkursu Prezesa Polskiej Akademii Nauk o Nagrodę im. Andrzeja Malewskiego.


Nagroda przyznawana jest corocznie młodym naukowcom za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie: w badań psychologicznych, w metodologii nauk społecznych, w badań interdyscyplinarnych (jedną z dyscyplin powinna być psychologia). O Nagrodę ubiegać się mogą naukowcy, którzy nie ukończyli 35 lat życia przed 1 stycznia 2017r.

 

Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie oraz osoby nominujące kandydatów do Nagrody proszone są o przesłanie do dnia 10 stycznia 2017 r. na adres am.kapitula@gmail.com  zgłoszenia udziału w Konkursie z podstawowymi danymi o kandydacie/kandydatce (data urodzenia, adres mailowy, telefon, afiliacja, obszar zainteresowań).

Osoby kandydujące proszone są o przesłanie do dnia 17 stycznia, na utworzony przez Kapitułę indywidualny adres konta kandydata/kandydatki, (1) szczegółowego życiorysu akademickiego, (2) spisu publikacji z informacją o ich wartości Impact Factor, (3) elektronicznych kopii zgłoszonych publikacji. Adresy swoich kont indywidualnych kandydaci/kandydatki otrzymają pocztą elektroniczną do 12 stycznia.

Osoby, które zgłosiły się lub zostały zgłoszone do Konkursu przed 15 grudnia są już wpisane na listę kandydatów/kandydatek. 

 

OGŁOSZENIE KONKURSU

Ogłoszenie konkursu 16/12/2016

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkursy na stanowisko Asystenta naukowego ze stopniem doktora (post-doc) oraz na stanowisko Asystenta w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym w Zakładzie Psychologii Eksperymentalnej w zakresie psychologii poznawczej i neuronauki poznawczej.

Ogłoszenie 1

Ogłoszenie 2 

Spotkanie inaugurujące Kawiarnię Naukową Instytutu Psychologii UJ 12/12/2016

Serdecznie zapraszamy na spotkanie inaugurujące Kawiarnię Naukową  Instytutu Psychologii UJ, które odbędzie się we czwartek 15 grudnia o godz. 19.00 w Pauzie przy ul. Stolarskiej 5/3, I piętro (Pasaż Bielaka).

Temat spotkania brzmi: Nie każdy outsider ma autyzm. O naddiagnozowaniu zaburzeń u dzieci.

 

 

W dyskusji udział wezmą mgr Anna Stypuła, mgr Anna Szczypczyk, oraz dr Jadwiga Wrońska. Spotkanie ma charakter otwarty. W trakcie spotkania serwowane będą napoje (kawa, herbata, soki, woda).  Kolejne spotkania odbywać się będą co miesiąc, z wyjątkiem lutego oraz wakacji.

Wybór nowych członków Polskiej Akademii Nauk 03/12/2016

Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk dokonało wyboru nowych członków Akademii.

Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego została wybrana członkiem, korespondentem Polskiej Akademii Nauk.

Gratulujemy!

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 XII 2016 r. 02/12/2016

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 XII 2016 r.

W związku ze skierowaniem przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr. hab. Wojciecha Nowaka, zapytania do Rzecznika Dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich w sprawie dr. Leszka Wrońskiego, Rada Naukowa Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjęła następujące stanowisko:

 

Zgodnie z zapisami Akademickiego Kodeksu Wartości oraz Kodeksu: Dobre praktyki w szkołach wyższych, „podstawową wartością etosu akademickiego jest prawda”. Jej poszukiwanie, zgłębianie i szerzenie należy do fundamentalnych praw i obowiązków każdego z członków wspólnoty akademickiej. Zgodnie z zasadą służby publicznej, misją Uniwersytetu jest działalność pro publico bono. Zachowanie dr. Wrońskiego interpretujemy jako opowiedzenie się przeciwko dyskryminacji, w tym ze względu na płeć, oraz wyraz troski o standardy debaty publicznej. Jesteśmy przekonani, że jakiekolwiek kroki dyscyplinarne wobec dr. Wrońskiego byłyby dla niego krzywdzące.

Warsztat “Pięć Metod Uważnej Komunikacji” 25-27 listopada 2016r. 22/11/2016

Zapraszamy studentów Instytutu Psychologii UJ do udziału w warsztacie “Pięć Metod Uważnej Komunikacji”, który odbędzie się w dniach 25-27 listopada 2016 r. (piątek: wykład wprowadzający godz. 19.00-21.00, sobota: godz. 9.30-17.00, niedziela: godz. 9.00 - 16.00) w budynku Instytutu. Wszyscy studenci Instytutu Psychologii UJ mogą uczestniczyć w piątkowym wykładzie po okazaniu legitymacji studenckiej. Ponadto, pierwszych pięciu studentów Instytutu Psychologii UJ, którzy napiszą na adres: krakow@shambhala.info i uzasadnią, dlaczego chcą wziąć udział w warsztacie, zyska możliwość uczestnictwa w sobotnio-niedzielnych warsztatach. 

O warsztacie:
Dobra komunikacja to podstawa każdej udanej relacji, czy to między małżonkami, członkami rodziny, przyjaciółmi, współpracownikami – stąd Mindfulness – praktyka świadomości bez osądzania – może pomóc nam w lepszym komunikowaniu się z innymi w naszym życiu osobistym i zawodowym. 

Podczas weekendowego warsztatu Acharia Susan Chapman i 
Gregory Heffron wyjaśnią jak praktyka uważnej świadomości może zmienić sposób w jaki mówimy i słuchamy, poprawić nasze relacje i pomóc w osiągnięciu celów. 

Program skierowany do wszystkich osób chcących polepszyć swoje relacje, jak również do tych, którzy zawodowo zajmują się komunikacją między ludźmi i rozwiązywaniem konfliktów - psychoterapeutów, coachów, mediatorów, itp.

Program obejmuje wykłady, ćwiczenia rozwijające zdobyte
umiejętności, praktykę Świadomości Przestrzeni - Mudra, rozmowy w parach i grupach oraz dyskusje.

Tematy warsztatu:
- Jak rozpoznawać wzorce i nawyki w komunikacji?
- Jak zauważać swoje nieuświadomione, ukryte lęki, które często zakłócają
komunikację?
- Jak pozostać otwartym podczas trudnych rozmów?
- Jak reagować aby pomóc a nie zaszkodzić sytuacji?
- Jak być bardziej prawdziwym, współczującym w relacjach z innymi?
- Jak być bardziej elastycznym w związkach?

Prowadzący:
Susan Chapman - psychoterapeutka, specjalizująca się w terapii małżeńskiej i rodzinnej; praktykuje buddyzm i jest nauczycielem w tradycji Shambhali z tytułem Acharia (najwyższy tytuł nauczycielski); autorka znanej książki „Pięć kluczy do uważnego porozumiewania się.”, która wkrótce ukaże się w polski tłumaczeniu.

Gregory Heffron - autoryzowany przez Susan Chapman nauczyciel uważnej komunikacji, uczy u jej boku od 2009 roku; nauczyciel w tradycji Shambhali od 2005 roku; właściciel i zarządzający Green Zone Institute.”

Zaproszenie do współpracy w projekcie badawczym 16/11/2016

Szanowni Państwo,

w ramach przygotowywania pracy doktorskiej prowadzę w Zakładzie Psychologii Zdrowia projekt badawczy poświęcony doświadczeniu osób dorosłych borykających się z otyłością. Badania te mają charakter jakościowy i są inspirowane psychologią egzystencjalną.

Zapraszam do współpracy studentów zainteresowanych poznaniem badań jakościowych „od kuchni”. W najbliższym czasie będę budować zespół o następujących zadaniach:

·         rekrutacja  osób badanych,

·         analiza oraz dyskusja zbieranych danych.

Współpraca w zespole będzie stwarzać okazję do poszerzenia wiedzy na temat psychologii otyłości jak również poznania środowisk zrzeszających osoby otyłe. Zapraszam również na stronę Psychologia otyłości na Facebooku.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w pracach zespołu badawczego  zapraszam do przesłania na adres karolina.laniusz@gmail.com wiadomości email zawierającej kilka zdań na temat motywacji do podjęcia współpracy. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się po 25 listopada.

Serdecznie zapraszam,

 

Karolina Łaniusz

Psychologia Trzeciego Wieku – Program rozwoju kompetencji w zakresie opieki nad osobami starszymi 16/11/2016

Doskonała wiadomość dla studentów Instytutu Psychologii UJ!

Projekt: Psychologia Trzeciego Wieku – Program rozwoju kompetencji studentek i studentów psychologii w zakresie opieki nad osobami starszymi, autorstwa dr hab. Doroty Czyżowskiej i dr Karoliny Byczewskiej-Konieczny, uzyskał dofinansowanie przyznane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju! Gratulujemy!

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji studentek i studentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie opieki nad osobami starszymi. Cel ten odpowiada zapotrzebowaniom rynku na specjalistów w zakresie zdrowia, a także jest adekwatny do potrzeb społecznych w kontekście dynamiki zmian w strukturze wiekowej polskiej populacji.

Projekt będzie realizowany w trzech Modułach: Moduł I - psychologiczna diagnoza specyficznych potrzeb osób starszych, Moduł II - opieka psychologiczna nad osobami starszymi, Moduł III - programy wspomagania osób starszych.  Moduły tworzą kompleksowy program rozwoju kompetencji „Psychologia Trzeciego Wieku”. W trakcie realizacji poszczególnych Modułów studentki i studenci będą mogli wziąć udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez specjalistów na co dzień zajmujących się diagnozą i opieką  psychologiczną nad osobami starszymi. Udział w projekcie będzie również  umożliwiał odbycie wizyt studyjnych w różnych ośrodkach świadczących pomoc osobom starszym.

Efektem uczestnictwa w projekcie będzie podniesienie kompetencji zawodowych studentek i studentów w zakresie diagnozowania specyficznych potrzeb osób starszych (w tym posługiwania się narzędziami diagnostycznymi), udzielania im wsparcia i opracowywania dla nich kompleksowych programów wspomagania. W programie objętych wsparciem zostanie w sumie 60 studentek i studentów.

Spotkanie dyskusyjno-filmowe pod hasłem Starość Pełna Życia 24.11.2016r. 16/11/2016

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy na spotkanie dyskusyjno-filmowe pod hasłem Starość Pełna Życia.

Uczestnicy będą mieli okazję obejrzeć film pt. Kwartet (2012) w reż. D. Hoffmana oraz wziąć udział w dyskusji z ekspertem – panią mgr Agnieszką Baran z Akademii Pełni Życia, specjalistką ds. opracowywania programów aktywizacji osób starszych.

Spotkanie otwiera cykl pt. Portrety starości. Inicjatywa ta ma być okazją do dyskusji nad różnymi zagadnieniami związanymi z tym okresem życia.

 

 

Organizatorzy: dr hab. Dorota Czyżowska, dr Karolina Byczewska-Konieczny

Narodowe Centrum Nauki (NCN) rozstrzygnęło 11. edycję konkursów Opus, Sonata i Preludium na real 15/11/2016

Narodowe Centrum Nauki (NCN) rozstrzygnęło 11. edycję konkursów Opus, Sonata i Preludium na realizację projektów badawczych.

W tej edycji najwyższe finansowanie w obszarze nauk humanistycznych,  społecznych i o sztuce otrzymał dr hab. Marcin Szwed z Instytutu Psychologii UJ. W ramach projektu zbadana zostanie mózgowa reprezentacja liczb u osób czytających zarówno liczby arabskie, jak i liczby w dotykowym alfabecie Braille’a.

Również w ramach konkursu Opus, wsparcie finansowe otrzymał projekt dr. Mirosława Wyczesanego dotyczący neuronalnych korelatów tzw. reinterpretacji emocjonalnej, pozwalającej zredukować  intensywność reakcji emocjonalnych poprzez zmianę znaczenia bodźca i naszego do niego nastawienia.

W konkursie Preludium finansowanie uzyskał projekt mgr Aleksandry Krogulskiej, która będzie badała czynniki wpływające na konformizm pamięciowy.

Zapraszamy do współpracy w ramach projektu badawczego 14/11/2016

Szanowni Państwo,

Poszukujemy osoby chętnej do analizy danych EEG w paradygmacie SSVEP (Steady State Visual Evoked Potentials) sprzężonych z pomiarem okulograficznym. Współpraca przy tym projekcie da okazje do zapoznania się oraz do samodzielnej pracy z zaawansowanym softwarem do analizy danych EEG – Brain Vision Analyzer (http://www.brainproducts.com/productdetails.php?id=17). Praca będzie wymagała obliczeń na dużych zestawach danych EEG w środowisku analityczno-programistycznym. W związku z tym, osoba chętna do współpracy powinna mieć doświadczenie z podstawami programowania oraz rozumieć podstawy analizy danych fizjologicznych. W ramach współpracy nie oferujemy wynagrodzenia, jedynie transfer wiedzy oraz ewentualne współautorstwo wyniku. Prosimy o kontakt pod adresem mailowym: michal.kuniecki@uj.edu.pl, w temacie maila proszę podać „SSVEP”.

“Coping with Lack of Control in a Social World” 06/11/2016

Dr Marcin Bukowski z Instytutu Psychologii UJ jest współredaktorem książki pt. “Coping with Lack of Control in a Social World”, która ukazała się właśnie nakładem prestiżowego wydawnictwa Routlege.

 

Zespół badawczy IPs został zakwalifikowany do finału Nagrody European Roma Spirit Award 26/09/2016

Zespół badawczy w składzie: Krystian Barzykowski, Halina Grzymala-Moszczynska, Joanna Grzymala-Moszczynska, Magdalena Kosno, Daniel Dzida wraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji został zakwalifikowany do finału międzynarodowej Nagrody European Roma Spirit Award.

 

Nominacji dokonano na podstawie publikacji: “Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności” Barzykowski, K., Grzymała-Moszczyńska, H., Dzida, D., Grzymała-Moszczyńska, J. i Kosno, M. (2013), Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. Numer ISBN: 978-83-62360-26-0.

Konkurs w ramach projektu badawczego 22/08/2016

Laboratorium Procesów Neuropoznawczych Zakładu Kognitywistyki zaprasza magistrantów/doktorantów do udziału w konkursie na jedno dwunastomiesięczne stypendium w wysokości 2000 zł/mc. Do obowiązków stypendysty należeć będzie organizacja i prowadzenie eksperymentów z wykorzystaniem spektroskopu optycznego (fNIRS). W ramach stypendium przewidziany jest staż na Uniwersytecie w Padwie.

Życiorys naukowy należy przesłać na adres adam.chuderski@uj.edu.pl 

Informacja dla studentów V roku 10/08/2016

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w okresie od 16 sierpnia do 8 września 2016 r. prace dyplomowe będzie można przekazać do sprawdzenia systemem antyplagiatowym w następujących Instytutach Wydziału Filozoficznego:

od 22 sierpnia 2016 r. w  Instytutcie Socjologii przy ulicy Grodzkiej 52 u Pani mgr inż. Marii Zachara ( maria.zachara@uj.edu.pl ) pokój 59 D  ( tel. 12 663 17 29 ) w godzinach od 10.00 do 14.00,

od 29 sierpnia 2016 r.  również w Instytutcie Pedagogiki przy ulicy Batorego 12 u Pani mgr Joanny Karbowniczek   ( joanna.karbowniczek@uj.edu.pl ) pokój 08 ( tel. 12 622-39-32 ) w godzinach od 09.00 do 14.00.

Prosimy uzgodnić wcześniej (telefonicznie lub mailowo) termin sprawdzenia pracy.

 

Zapraszamy do udziału w odpłatnym eksperymencie 10/08/2016

Instytut Psychologii UJ serdecznie zaprasza do udziału w odpłatnym eksperymencie dotyczącym psychologicznych uwarunkowań zeznań świadków. Badania odbywają się przy ul. Ingardena 6 w sali 2.12. Eksperyment polega na obejrzeniu krótkiego filmu, wykonaniu zadań na komputerze oraz  anonimowym wypełnieniu kilku testów. Badanie ma charakter grupowy (można przyjść ze znajomymi lub samemu) i trwa ok. 80 minut, a zapłata za udział wynosi 30 zł (płatne bezpośrednio po eksperymencie). Konieczne jest wcześniejsze umówienie się na konkretny termin (badania odbywają się codziennie w dni robocze co półtorej godziny począwszy od 9.00). Osoby zainteresowane prosimy o maila na adres: badania.zeznan.uj@gmail.com 

Cztery stypendia naukowe dla młodych naukowców- termin zgłoszeń do 18.08.2016r. 07/07/2016

Instytut Psychologii ogłoasza konkurs na CZTERY STYPENDIA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW, w związku z realizacja projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki ze środków OPUS10 pt. “Stabilnośc i ciągłość w rozwoju teorii umysłu w średnim dzieciństwie. Trajektorie i predyktoryrozwoju”.

Stypendium będzie przyznawane na podstawie umowy o stypendium na okres zaplanowany w projekcie tj. 32 i pół miesiąca od dnia 1 października 2016r. Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 18 sierpnia 2016r.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Szczegóły dotyczące ogłoszenia.

Zapisy na kursy w roku akademickim 2016/2017-publikacja Katalogu 06/07/2016

Informujemy, że można już zapoznać się z ofertą kursów na rok akademicki 2016/2017.

Katalog na rok akademicki 2016/2017 został umieszczony na stronie internetowej 2 lipca o godz. 18.30.

Ostatnia aktualizacja nastąpiła 24.01.2017r.

Jeśli pobrali Państwo wcześniejszą wersję, prosimy o zastąpienie jej bieżącą.

O ewentualnych dalszych aktualizacjach będziemy informować.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Jagody Różyckiej 13/05/2016

Dyrekcja i  Rada Instytutu Psychologii UJ uprzejmie zawiadamiają,  

że  w  dniu   16 czerwca 2016 roku 

o   godzinie  9.00

w  sali 2.15 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

odbędzie się

publiczna obrona pracy doktorskiej

 

     mgr Jagody Różyckiej

              pt.

 Adaptacja do choroby przewlekłej i jej indywidualne wyznaczniki. Badania osób chorych na stwardnienie rozsiane”

Promotor:    prof. dr hab.  Władysław Łosiak

Recenzenci:  prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik (UŁ)

                   prof. dr hab.  Stanisława Steuden (KUL)

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Czytelni Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kłosowskiej 13/05/2016

Dyrekcja i  Rada Instytutu Psychologii UJ uprzejmie zawiadamiają,  

że  w  dniu   2 czerwca 2016 roku 

o   godzinie  11.00

w  sali 2.15 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

odbędzie się

publiczna obrona pracy doktorskiej

 

     mgr Joanny Kłosowskiej

              pt.

Temperament, styl działania i poziom stymulacji jako wyznaczniki stresu zawodowego i jego konsekwencji”

 

Promotor:    prof. dr hab.  Władysław Łosiak

Recenzenci:  prof. dr hab. Bogdan Zawadzki (UW)

                   dr hab.  Stanisława Tucholska, prof. Ignatianum

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Czytelni Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.

 

 

Zapraszamy do udziału w badaniu pamięci 11/04/2016

Serdecznie zapraszamy  wszystkich studentów (niezależnie od roku i kierunku studiów) do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym pamięci. Badanie polega na rozwiązaniu jednego zadania na komputerze, jest anonimowe i niewymagające wiele wysiłku. Spotkanie trwa ok. 20 minut. Za udział w nim mogą Państwo otrzymać 10 zł oraz własny wynik (gdyby ktoś był zainteresowany).  

W badaniu mogą wziąć udział tylko te osoby, które wcześniej nie uczestniczyły w żadnym spotkaniu prowadzonym przez mgr Aleksandrę Krogulską..

 

Zainteresowanych proszę o kontakt e-mailowy: krogulska.aleksandra@gmail.com

Zapraszamy na Dzień Otwarty na Uniwersytecie Jagiellońskim 17/03/2016

BANER1_f33bf1fa9c87a8a6ccd54e8d95224ec7.jpg Wszystkich zainteresowanych studiowaniem w Instytucie Psychologii zapraszamy do udziału w Dniu otwartym organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński, który odbędzie się 18 marca 2016r. w Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33 w Krakowie, w godzinach 9.00 - 15.00. 

To szczególny dzień dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, podczas którego przedstawiona zostanie bogata oferta dydaktyczna na rok 2016/2017.

Informacji na temat kierunków studiów udzielać będą studenci, wykładowcy oraz pracownicy Działu Rekrutacji na Studia. Wzorem lat ubiegłych organizatorzy planują między innymi wykłady otwarte, prezentacje poszczególnych wydziałów, spotkania z wykładowcami i studentami, a także prezentacje dotyczące rekrutacji.

Pełna informacja i program Dnia Otwartego znajduje się na stronie internetowej: www.dzien-otwarty.uj.edu.pl

Zapraszamy do udziału w Konferencji naukowej „ZaBaWa. Wokół wpływu społecznego” 14/03/2016

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji naukowej „ZaBaWa. Wokół wpływu społecznego”, która odbędzie się w dniach 13 – 14 maja 2016 roku w budynku  Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Łojasiewicza 4 w Krakowie.

Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia dotyczące wpływu społecznego pojawiające się na różnych płaszczyznach życia społecznego i dotyczy między innymi takich obszarów jak:

 •         Wpływ     społeczny a poznanie społeczne
 •         Techniki     wywierania wpływu w teorii i praktyce
 •         Wpływ     społeczny w reklamie i marketingu
 •         Perswazja,    manipulacja i kłamstwo
 •         Wpływ     społeczny w miejscu pracy
 •         Wpływ     społeczny w literaturze u sztuce
 •         Wywieranie     wpływu w bliskich związkach
 •         Techniki     wywierania wpływu w kontekście sądowym
 •         Inne

W skład Komitetu Naukowego wchodzą:

 • prof. Dariusz Doliński
 • prof. Eugenia Mandal
 • dr hab. Józef Maciuszek, prof.    UJ
 • dr hab. Romuald Polczyk
 • dr hab. Sławomir Śpiewak
 • dr Malwina Szpitalak

Organizatorem konferencji jest Instytut Psychologii Stosowanej UJ przy współpracy z Instytutem Psychologii UJ i Kołem Nauk Psychologicznych PRAGMA.

Zgłoszenia uczestnictwa czynnego przyjmujemy do 31 marca 2016 roku, natomiast uczestnictwo bierne można zgłaszać do 25 kwietnia 2016 roku. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: http://www.konferencja-zabawa.pl/zgloszenia/

Termin wnoszenia opłat konferencyjnych mija 30 kwietnia 2016 roku.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: konferencja.wplywspoleczny@gmail.com

Plakat_konferencja_c13b10d50a1f6ef521c46e21da1dd7cc.jpg

www.konferencja-zabawa.pl

Praca magisterska w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie 28/01/2016

Poszukujemy osoby zainteresowanej przygotowaniem pracy magisterskiej w Pracowni Modeli Transgenicznych Zakładu Neurofarmakologii Molekularnej IF PAN. Praca dyplomowa związana będzie z badaniami nad zachowaniem zmodyfikowanych genetycznie zwierząt w testach behawioralnych analizujących działanie układu nagrody mózgu. W szczególności, chcemy zbadać rolę endogennych układów opioidowych w warunkowaniu odruchów działaniem nagród lub wybór między nagrodami. Więcej informacji o pracowni można znaleźć na stronach Instytutu Farmakologii PAN

Kontakt: Jan.Rodriguez@if-pan.krakow.pl (chętnie odpiszę na wszelkie pytania)

Telefon: 12 6623 328 

Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt,  pt.:  „Debiut naukowy 2015” 02/12/2015

Zapraszamy do wzięcia udziału w cyklicznym przedsięwzięciu naukowym, jakim jest konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt,  pt. „Debiut naukowy 2015”– zakończony międzynarodową konferencją naukową wraz z publikacją artykułu w sprawozdaniu z konferencji.

 

Projekt organizuje: BIURO prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - posła do Parlamentu Europejskiego w Raciborzu, i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu we współpracy ze Stowarzyszeniem Unia Paneuropejska Silesia. Szczególnie zapraszamy studentów, którzy już nadsyłali artykuły, aby raz jeszcze - po dokonaniu poprawek we wcześniej przygotowanych tekstach – nadsyłali swoje prace.

 

Termin nadsyłania artykułów upływa 30.12.2015 roku.

Szczegóły konkursu określone są w regulaminie.


LIST ORGANIZATORA

Uroczyste Rozdanie Dyplomów Absolwentom IPs UJ 2015 30/10/2015

Samorząd Studentów UJ, Koło Młodych Psychologów przy OK PTP, Absolwenci Psychologii 2014/2015 oraz Dyrekcja Instytutu Psychologii UJ 
serdecznie zapraszają
tegorocznych absolwentów Psychologii UJ, pracowników naukowych oraz wszystkich studentów
na uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Instytutu Psychologii 2014/2015, 
która odbędzie się 13 listopada 2015r. o godzinie 19:00 w Auli Auditorium Maximum. 

 

Wszelkie pytanie dotyczące niniejszej uroczystości prosimy kierować na adres: Malgorzata.Stec@gmx.com

Wyniki badań zespołu dr. hab. Marcina Szweda omawiane w czasopiśmie popularnonaukowym “Horizon”! 16/10/2015

Wyniki badań zespołu dr. hab. Marcina Szweda omawiane w czasopiśmie popularnonaukowym “Horizon”.
W artykule “can we see with our ears” opsiane są badania naukowców z UJ nad nauką alfabetu Brajla u osób widzących. Wyniki zespołu dr. hab. Marcina Szweda pokazują, że nasze mózgi są znacznie bardziej plastyczne niż to się powszechnie uważa.  Wyjątkowa plastyczność mózgu może być wyjątkową ludzką cechą, dzięki któremu jesteśmy w stanie nauczyć się skomplikowanych, typowo ludzkich czynności takich jak prowadzenie samochodu czy też gra na pianinie.

 

Copernicus College - zaproszenie do udziału w kursach 01/10/2015

Jako Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych i Fundacja Centrum Kopernika rozpoczynamy od pierwszego października nowy projekt - pierwszy w Polsce uniwersytet on - line, w którym to studenci całkowicie za darmo będą mogli poszerzać swoją wiedzę z pomocą wykładów wybitnych Polskich i zagranicznych uczonych oraz darmowych pomocy dydaktycznych. Chcemy podzielić się tą informacją z jak największą liczbą studentów – poprzez maile, facebooka, strony internetowe dalej 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Mnich ubiera się u Prady?” 24/09/2015

Jesteśmy studentami w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ (głównie buddologii). W grudniu (dokładnie: 11-13.12.2015) organizujemy (jako Koło Naukowe „OKoło”, wraz z KN PSC i Dalekowschodnim KN) Międzynarodową Konferencję Naukową poświęconą kontrowersjom w buddyzmie. Jej pełny tytuł brzmi: „Mnich ubiera się u Prady? Kontrowersje doktrynalne i moralne w buddyzmie i wokół buddyzmu”. Konferencja odbędzie się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

 Wszelkie informacje dotyczące konferencji (zasady zgłoszeń, ważne terminy, publikacja etc.) znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej: http://www.buddhistcontroversy.confer.uj.edu.pl/ (strona ma też wersję angielską). W załączniku przesyłamy także plakat wydarzenia.

 

 

Preferowanym językiem konferencji jest angielski, jednak – w razie potrzeb – zorganizujemy też panele w języku polskim. Mamy także zapewnionego tłumacza (pan Maciej Góralski z Muzeum Azji i Pacyfiku).

 

Keynote speakerami będą: prof. Marek Mejor, prof. nadzw. Piotr Kłodkowski oraz prof. Dorji Wangchuk.

 

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt zwrotny.

 

Z poważaniem,

 

Jagoda Khatri, Weronika Lelito, Bogumił Szymański

Konferencja “Współpraca interdyscyplinarna - czy to możliwe? ” 18/09/2015

 Poniżej znajdą Państwo informacje o bezpłatnej  konferencji “Współpraca interdyscyplinarna - czy to możliwe? Interdyscyplinarny model wsparcia dla osób z zaburzeniami osobowości”.

 W programie m.in. bezpłatne warsztaty kierowane do studentów psychologii: http://www.konferencja-peron7f.pl/program.html

 Opis konferencji:

  Więcej informacji na temat konferencji: 

 http://www.konferencja-peron7f.pl/index.html

 Rejestracja na konferencję i warsztaty:

 http://www.konferencja-peron7f.pl/rejestracja.html

 

 Zapraszamy!

 

 

Wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ w roku akad. 2015/2016 - rekrutacja uzupełniająca 17/09/2015

Konkurs dla studentów i doktorantów Instytutu Psychologii na wyjazdy w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 (szczegóły w zakładce Erasmus+)

Od dnia 21 września 2015 r. na stronie internetowej:

 http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia

 

odbywać się będzie rejestracja on-line kandydatów do uzyskania stypendium programu Erasmus+. Zamknięcie rejestracji nastąpi 10 października 2015 r.

11 Konferencja Ewaluacyjna 15/09/2015

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 28-29 września w Krakowie odbędzie się 11 Konferencja Ewaluacyjna w ramach której jeden z paneli został poświęcony

Metodom behawioralnym politykach publicznych

W panelu wystąpią:

przedstawiciel  Behavioural Insights Team
Andreas Maaløe Jespersen, Inudgeyou
Rafał Ohme, NEUROHM
Karol Olejniczak, EUROREG, Uniwersytet Warszawski

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja do udziału w konferencji jest możliwa poprzez wypełnienie formularza tutaj….

 

więcej informacji na:  

https://twitter.com/news_eval

https://www.facebook.com/news.eval

 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.

Z poważaniem,

 

Agnieszka Haber

Czytelnia Instytutu Psychologii 03/09/2015

 

Czytelnia Instytutu Psychologii w budynku przy Ingardena 6, w sali 1.08 czynna będzie we wrześniu w godzinach 9.00-15.00. 

mgr Jarosław Bener

Kierownik Biblioteki IPs

VIII Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej (8th Cracow Conference of Psychology and Law) 31/08/2015

Szanowni Państwo,
Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Sekcją Psychologii Sądowej KNSP UJ oraz Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie mają przyjemność zaprosić do udziału w ósmej edycjiKrakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej (8th Cracow Conference of Psychology and Law), która odbędzie się w Krakowie, w dniach 28-29 listopada 2015 roku, w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ.

Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej jest największym w Polsce cyklicznym wydarzeniem naukowym o międzynarodowym charakterze, które jest poświęcone zagadnieniom na styku psychologii, prawa orazpsychiatrii. Językami konferencji są polski i angielski, a organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne w trakcie całej konferencji.

W tym roku naszymi Gośćmi Specjalnymi będą prof. Graham Towl (Durham University), dr Emma Palmer (University of Leicester) oraz Nichola Tyler (University of Kent).


Formularz rejestracyjny oraz wszelkie dodatkowe informacje na temat konferencji dostępne są  tutaj:

Zapraszamy także osoby pragnące wystąpić z referatem lub zaprezentować plakat podczas konferencji do nadsyłania abstraktów. Nieprzekraczalnym terminem nadsyłania zgłoszeń jest dzień 13 września 2015 roku.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. 

 

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny

 

VIII Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej 

Bezprowizyjne wpłaty czesnego 10/08/2015

Dział Finansowy informuje, że wpłaty gotówkowe z tytułu opłat za studia wnoszone na konta UJ prowadzone w banku Citi Handlowy mogą być bezprowizyjnie realizowane TYLKO w Oddziale w Krakowie przy ul. Kołowej 8 (pn-pt. godz. 9-17, wjazd od ul. Przybyszewskiego).

 

Bezpłatne szkolenia „Uzależnienia behawioralne - profilaktyka, diagnoza, terapia” 06/08/2015

Stowarzyszenie Dobrej Nadziei rozpoczyna rekrutację » do projektu „Uzależnienia behawioralne - profilaktyka, diagnoza, terapia. Szkolenia dla studentów krakowskich uczelni wyższych - edycja 2015-2016” współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Psychologia zaprasza! 23/06/2015

Dlaczego warto studiować psychologię w Instytucie Psychologii UJ 23/06/2015

Pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Psychologia na Wydziale Filozoficznym to połączenie starannego przygotowania teoretycznego i możliwości nabycia podstawowych umiejętności niezbędnych w zawodzie psychologa na zajęciach praktycznych. Nasza kadra to pełni pasji, wysokiej klasy specjaliści w różnych dziedzinach psychologii i doświadczeni dydaktycy.

Psychologia na Wydziale Filozoficznym UJ to szansa na rozwijanie zainteresowań, zdobycie gruntownej wiedzy wspartej licznymi zajęciami praktycznymi oraz gwarancja kształcenia na najwyższym poziomie potwierdzona Certyfikatem Jakości Kształcenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich na lata 2011-2016. Umożliwiamy studentom indywidualne kształtowanie programu, samodzielne pogłębianie wiedzy w obszarach, które szczególnie ich interesują, i przygotowujemy zarówno do pracy w zawodzie (np. psycholog edukacyjny, psycholog kliniczny, biegły sądowy, specjalista ds. reklamy, marketingu i HR, psycholog sportu, doradca zawodowy, specjalista ds. rekrutacji i selekcji, specjalista ds. promocji zdrowia), jak i dalszej pracy badawczej.


więcej »

Psychologia UJ na pierwszym miejscu rankingu „Perspektyw” 23/06/2015

Z przyjemnością informujemy, że w tegorocznym Rankingu Kierunków Studiów miesięcznika „Perspektywy” » psychologia UJ - psychologia na Wydziale Filozoficznym ex aequo z psychologią stosowaną na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej - ponownie znalazła się na pierwszym miejscu.

Katalog kursów 2015-2016 11/06/2015

Na stronie dostępny jest już katalog kursów obowiązkowych i oferta kursów do wyboru na rok akademicki 2015-2016 ».
Zachęcamy do zapoznania się z opisami kursów i dokonania przemyślanego wyboru przed rejestracją, która rozpocznie się za kilka dni.


Studentom, którzy od października ropzoczną III rok studiów, przypominamy, że muszą uwzględnić w swoim rozkładzie zajęć lektorat z języka angielskiego i nie zapisywać się na kursy fakultatywne, których terminy kolidują z terminami lektoratu.

Na lektorat należy sobie zarezerwować:

 • studenci st. stacjonarnych - poniedziałki w godz. 15.00-20.00
 • studenci st. niestacjonarnych - czwartki w godz. 13.15-16.45.

W razie potrzeby sprecyzowania terminów zajęć z angielskiego studentów studiów stacjonarnych prosimy o kontaktowanie się z JCJ, natomiast studenci studiów niestacjonarnych będą najprawdopodobniej kontynuować zajęcia w dotychczasowych grupach i terminy mogą sprawdzić w USOSweb.

Studentów, ktorzy będą wybierać seminarium magisterskie, informujemy, że wolno zarejestrować się tylko na jedno seminarium.

Kształcenie językowe w JCJ UJ 09/06/2015

Jagiellońskie Centrum Językowe przesyła informacje dotyczące zasad kształcenia językowego prowadzonego przez JCJ w ramach kształcenia uniwersyteckiego, graficzne przedstawienie poziomów wg ESOKJ oraz zaproszenie na intensywne kursy„ uskrzydlające” - wyrównujące.
Wszelkie informacje nt. kursów, programów kształcenia, etc. znajdują się również na stronie internetowej jednostki www.jcj.uj.edu.pl


Załączniki zawierają:

 • ogólną informację dotyczącą zasad kształcenia językowego prowadzonego przez JCJ w ramach kształcenia uniwersyteckiego z odnośnikami do strony internetowej JCJ (Załącznik 1)
 • graficzne przedstawienie poziomów wg ESOKJ (Załącznik 2)
 • zaproszenie na intensywne kursy „uskrzydlające”-wyrównujące (Załącznik 3)
Ogłoszenia o badaniach 27/05/2015

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami » o badaniach prowadzonych przez pracowników, doktorantów i studentów Instytutu.

Zapisy na ścieżki specjalizacyjne 2015/2016 21/05/2015

Rozpoczęła się rekrutacja na ścieżki specjalizacyjne. Informacje na temat zapisów znajdują sie w zakładce Rejestracja na zajęcia »

„Kariera psychologa” - cykl spotkań z psychologia 16/04/2015

Koło Młodych Psychologów przy OK PTP zaprasza do udziału w cyklu spotkań z psychologami praktykami, którzy przybliżą studentom psychologii perspektywy pracy po ukończeniu studiów.


Jeśli zadajesz sobie pytania:

 • jak wygląda praca w branży psychologicznej,
 • co warto zacząć robić już na studiach,
 • jaką wybrać ścieżkę,
 • czym może się zajmować psycholog…


...te spotkania są właśnie dla Ciebie!

 

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://sites.google.com/site/kmpkrakow/Home/aktualnosci/projektkarierapsychologa-1?pli=1 oraz na stronie KMP na Facebooku: https://pl-pl.facebook.com/kmpkrakow

Katalog praktyk psychologicznych 09/04/2015

W zakładce poświęconej praktykom dostępny jest Katalog praktyk psychologicznych » dla studentów - zapraszamy do korzystania!


„Do Waszej dyspozycji oddajemy katalog instytucji i miejsc w województwie małopolskim, w których można odbyć praktyki studenckie z różnego rodzaju działów psychologii. Katalog został przygotowany w latach 2012-2015 przez Koło Młodych Psychologów działające przy Oddziale Krakowskim Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz wielu współpracujących z nami wolontariuszy. Dane zbierane były przez studentów Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy osobiście odbyli praktyki w podanych miejscach lub udali się tam, aby zebrać informacje”.

Stowarzyszenie Antropologiczne Archipelagi Kultury zaprasza do projektu 23/03/2015

Monitorowanie losów absolwentów 26/02/2015

Sekcja Analiz Jakości Kształcenia UJ, w ramach programu Monitorowanie Losów Absolwentów », zwraca się do osób kończących studia magisterskich i doktoranckie z prośbą o wypełnienie formularza » zgody na wzięcie udziału w badaniu.

 

Od początku bieżącego roku akademickiego Biblioteka Instytutu Psychologii w całości ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Piłsudskiego 13. Studenci i pracownicy mogą korzystać z czytelni, w tym także z dostępu do elektronicznych baz danych literatury naukowej, oraz wypożyczalni.

Ze względu na planowane przez Władze Uczelni zmiany w zagospodarowaniu budynku przy ul. Piłsudskiego 13 Biblioteka Instytutu Psychologii będzie mogła w obecnej formie funkcjonować jedynie do końca czerwca 2015, potem konieczna będzie reorganizacja.

 

... czytaj dalej

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza do odbycia praktyk studenckich lub wolontariatu w Dziale Edukacji Nauki i Badań.

 

... czytaj dalej

Zapisy do Uniwersyteckiej Ligi Sportowej 22/10/2014

Biuro Sportu UJ zaprasza studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu do udziału w Uniwersyteckiej Lidze Sportowej »

Warunki zaliczenia ścieżki specjalizacyjnej 07/10/2014

Ukończenie ścieżki specjalizacyjnej wymaga zdobycia 40 punktów ECTS za zaliczenie kursów przewidzianych w programie i nie wymaga zdania egzaminu.

Zmiany w Regulaminie 06/10/2014

Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowanym Regulaminem Studiów Psychologicznych w IPs UJ »

Adres Biblioteki Instytutu Psychologii 06/10/2014

Informujemy uprzejmie, że biblioteka instytutowa mieści się obecnie w całości pod adresem: ul. Piłsudskiego 13 (I piętro) i jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.

Zarządzenie ws. harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć 16/09/2014

Szanowni Państwo,
26 czerwca br. weszło w życie Zarządzenie nr 59 Rektora UJ » dotyczące harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS. Jest ono bardzo istotne dla studentów (ważne novum stanowią regulacje dotyczące rejestracji na zajęcia, podpięć i deklaracji wyboru przedmiotów) i dla pracowników naukowych prowadzących zajęcia (zaostrzeniu ulegają przepisy związane z wpisywaniem zaliczeń i ocen), dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z tymi wytycznymi i zachowanie ich w pamięci. 

Rejestracja na przedmioty - obowiązkowe podpięcia 15/09/2014

Uwaga! Studenci, którzy rejestrowali się na jakiegokolwiek przedmioty, muszą, zgodnie z komunikatami wysyłanymi przez zespół USOS (a wbrew praktyce, którą dotychczas stosowano w Instytucie Psychologii) niezwłocznie (w dniu, w którym dokonali rejestracji) samodzielnie podpiąć wybrane przedmioty pod swój program studiów. W przeciwnym razie zostaną z tych przedmiotów automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.


Osoby, które rejestrowały się na kursy przed 15 września, nie zostaną wyrejestrowane, niemniej jednak powinny dokonać podpięć zgodnie z komunikatami USOS.

Dane banku do wpłat za studia dla obcokrajowców 25/08/2014

Dział Finansowy UJ przypomina, że prawidłowe dane banku, do którego wnoszą opłaty za studia studenci będący obcokrajowcami, to:


CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Adres: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
Kod SWIFT: CITIPLPX
IBAN: PL

Informacja w sprawie faktur za usługi edukacyjne 05/10/2012

Uprzejmie informujemy, że w związku z uruchomieniem nowego systemu do obsługi płatności wystawienie faktury za usługi edukacyjne jest możliwe wyłącznie w ciągu 7 dni od daty wpłaty.

.
pegaz
.