eng pl
Strona Główna » AKTUALNOŚCI » Aktualności
31 października dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych 21/10/2016

Uprzejmie informujemy, iż w związku z komunikatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, dzień 31 października 2016 r. został ustalony jako dodatkowy dzień wolny od zajęć  dydaktycznych.

Zmiana godzin pracy sekretariatu studiów niestacjonarnych 19/10/2016

W dniu 19.10.2016r. dyżur sekretariatu studiów niestacjonarnych odbywa się w godzinach 14.00 do 16.00.

Przepraszamy za niedogodności wynikajace ze zmiany.

Rozpoczęcie zajęć - kurs Podstawy psychologii sadowej 04/10/2016

Szanowni Państwo ,

Pierwsze zajęcia kursu  “Podstawy psychologii sądowej” rozpoczynają się 13 października w czwartek o godz. 16.45-19.00.

Zapraszamy

Zespół badawczy IPs został zakwalifikowany do finału Nagrody European Roma Spirit Award 26/09/2016

Zespół badawczy w składzie: Krystian Barzykowski, Halina Grzymala-Moszczynska, Joanna Grzymala-Moszczynska, Magdalena Kosno, Daniel Dzida wraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji został zakwalifikowany do finału międzynarodowej Nagrody European Roma Spirit Award.

 

Nominacji dokonano na podstawie publikacji: “Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności” Barzykowski, K., Grzymała-Moszczyńska, H., Dzida, D., Grzymała-Moszczyńska, J. i Kosno, M. (2013), Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. Numer ISBN: 978-83-62360-26-0.

Ostateczny termin złożenia pracy magisterskiej mija 28 września 2016 r. 23/09/2016

Szanowni Państwo, Studenci V roku !


W związku z otrzymywanymi mailami chciałbym wyjaśnić informację dotyczącą ostatecznego terminu składania prac magisterskich w sekretariacie. Informuję zatem, że w związku z przewidywaną dużą liczbą osób, które w ostatnim momencie będą próbować złożyć prace w sekretariacie niemożliwe będzie prawidłowe rozliczenie studentów do końca września. Przypominam, że złożenie pracy w sekretariacie oznacza złożenie wydrukowanej pracy już po wprowadzeniu do APD, nie tylko złożenie protokołu kontroli oryginalności pracy. Aby więc zapobiec takiej sytuacji podjąłem decyzję by przesunąć termin na 28 września. Wcześniejsza informacja o tym, że termin ten będzie upływał 30 września została podana przy założeniu, że liczba studentów korzystających z takiej możliwości będzie niewielka. Taka bowiem możliwość powinna być raczej wyjątkiem. W obecnej sytuacji stała się regułą. Jest to najprawdopodobniej związane z faktem, że przeważająca większość studentów nie zapoznała się nigdy z Regulaminem Studiów UJ, w którym ta kwestia jest przedstawiona. Proszę również wziąć pod uwagę fakt, że sekretariaty poszczególnych kierunków są jednocześnie zobowiązane do terminowego rozliczania studentów WSZYSTKICH pozostałych lat.

 

Z-ca Dyrektora ds dydaktycznych

dr hab. Eligiusz Wronka

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Szpak 12/09/2016

Dyrekcja i  Rada Instytutu Psychologii UJ uprzejmie zawiadamiają,  że  w  dniu   29 września 2016 roku  o   godzinie  10.00 w  sali 2.15 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej   mgr Marty Szpak pt. ” Mentalizowanie w warunkach aktywacji systemu przywiązania”

 

Promotor:       dr hab.  Marta Białecka-Pikul

Recenzenci:  dr hab. Adam Putko, prof. UAM - recenzja

                         dr hab.  Barbara Tryjarska, prof. UW - recenzja

 

 

Konkurs w ramach projektu badawczego 22/08/2016

Laboratorium Procesów Neuropoznawczych Zakładu Kognitywistyki zaprasza magistrantów/doktorantów do udziału w konkursie na jedno dwunastomiesięczne stypendium w wysokości 2000 zł/mc. Do obowiązków stypendysty należeć będzie organizacja i prowadzenie eksperymentów z wykorzystaniem spektroskopu optycznego (fNIRS). W ramach stypendium przewidziany jest staż na Uniwersytecie w Padwie.

Życiorys naukowy należy przesłać na adres adam.chuderski@uj.edu.pl 

Współpraca w ramach projektu badawczego 19/08/2016

Przyjmę nowego doktoranta do pracy w projekcie badawczym „The relationship between working memory and attention from a cognitive, neuroscientific, and individual differences perspective”. Zarówno praca w projekcie, jak i rozprawa doktorska dotyczyć będą poznawczego ujęcia relacji między pamięcią roboczą a uwagą. Projekt jest bardzo rozbudowany, a jednocześnie dokładnie zaplanowany, co pozwala na sprecyzowanie tematyki doktoratu już na etapie przygotowania konspektu, który jest wymagany w ramach rekrutacji na studia doktoranckie.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt mailowy: j.orzechowski@uj.edu.pl

 

Dr hab. Jarosław Orzechowski

ZPE IPs UJ

Informacja dla studentów V roku 10/08/2016

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w okresie od 16 sierpnia do 8 września 2016 r. prace dyplomowe będzie można przekazać do sprawdzenia systemem antyplagiatowym w następujących Instytutach Wydziału Filozoficznego:

od 22 sierpnia 2016 r. w  Instytutcie Socjologii przy ulicy Grodzkiej 52 u Pani mgr inż. Marii Zachara ( maria.zachara@uj.edu.pl ) pokój 59 D  ( tel. 12 663 17 29 ) w godzinach od 10.00 do 14.00,

od 29 sierpnia 2016 r.  również w Instytutcie Pedagogiki przy ulicy Batorego 12 u Pani mgr Joanny Karbowniczek   ( joanna.karbowniczek@uj.edu.pl ) pokój 08 ( tel. 12 622-39-32 ) w godzinach od 09.00 do 14.00.

Prosimy uzgodnić wcześniej (telefonicznie lub mailowo) termin sprawdzenia pracy.

 

Zapraszamy do udziału w odpłatnym eksperymencie 10/08/2016

Instytut Psychologii UJ serdecznie zaprasza do udziału w odpłatnym eksperymencie dotyczącym psychologicznych uwarunkowań zeznań świadków. Badania odbywają się przy ul. Ingardena 6 w sali 2.12. Eksperyment polega na obejrzeniu krótkiego filmu, wykonaniu zadań na komputerze oraz  anonimowym wypełnieniu kilku testów. Badanie ma charakter grupowy (można przyjść ze znajomymi lub samemu) i trwa ok. 80 minut, a zapłata za udział wynosi 30 zł (płatne bezpośrednio po eksperymencie). Konieczne jest wcześniejsze umówienie się na konkretny termin (badania odbywają się codziennie w dni robocze co półtorej godziny począwszy od 9.00). Osoby zainteresowane prosimy o maila na adres: badania.zeznan.uj@gmail.com 

Cztery stypendia naukowe dla młodych naukowców- termin zgłoszeń do 18.08.2016r. 07/07/2016

Instytut Psychologii ogłoasza konkurs na CZTERY STYPENDIA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW, w związku z realizacja projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki ze środków OPUS10 pt. “Stabilnośc i ciągłość w rozwoju teorii umysłu w średnim dzieciństwie. Trajektorie i predyktoryrozwoju”.

Stypendium będzie przyznawane na podstawie umowy o stypendium na okres zaplanowany w projekcie tj. 32 i pół miesiąca od dnia 1 października 2016r. Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 18 sierpnia 2016r.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Szczegóły dotyczące ogłoszenia.

Zapisy na kursy w roku akademickim 2016/2017-publikacja Katalogu 06/07/2016

Informujemy, że można już zapoznać się z ofertą kursów na rok akademicki 2016/2017.

Katalog na rok akademicki 2016/2017 został umieszczony na stronie internetowej 2 lipca o godz. 18.30.

Ostatnia aktualizacja została umieszczona 18 października 2016r.

Jeśli pobrali Państwo wcześniejszą wersję, prosimy o zastąpienie jej bieżącą.

O ewentualnych dalszych aktualizacjach będziemy informować.

Konkurs o przyznanie finansowania ze środków DSC 30/05/2016

Prodziekan ds ogólnych Wydziału Filozoficznego UJ prof. dr hab.  Małgorzata Kossowska ogłasza konkurs o przyznanie finansowania ze środków DSC na zadania służące rozwojowi młodej kadry naukowej oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym UJ.

Projekty należy przygotować według zasad ujętych w Regulaminie.

Wnioski należy składać do 13 czerwca 2016 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 lipca.

Załączniki:

Załącznik nr 1 -  Wniosek

Załącznik nr 2 -  Raport cząstkowy

Załącznik nr 3 - Raport końcowy

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Jagody Różyckiej 13/05/2016

Dyrekcja i  Rada Instytutu Psychologii UJ uprzejmie zawiadamiają,  

że  w  dniu   16 czerwca 2016 roku 

o   godzinie  9.00

w  sali 2.15 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

odbędzie się

publiczna obrona pracy doktorskiej

 

     mgr Jagody Różyckiej

              pt.

 Adaptacja do choroby przewlekłej i jej indywidualne wyznaczniki. Badania osób chorych na stwardnienie rozsiane”

Promotor:    prof. dr hab.  Władysław Łosiak

Recenzenci:  prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik (UŁ)

                   prof. dr hab.  Stanisława Steuden (KUL)

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Czytelni Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kłosowskiej 13/05/2016

Dyrekcja i  Rada Instytutu Psychologii UJ uprzejmie zawiadamiają,  

że  w  dniu   2 czerwca 2016 roku 

o   godzinie  11.00

w  sali 2.15 Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

odbędzie się

publiczna obrona pracy doktorskiej

 

     mgr Joanny Kłosowskiej

              pt.

Temperament, styl działania i poziom stymulacji jako wyznaczniki stresu zawodowego i jego konsekwencji”

 

Promotor:    prof. dr hab.  Władysław Łosiak

Recenzenci:  prof. dr hab. Bogdan Zawadzki (UW)

                   dr hab.  Stanisława Tucholska, prof. Ignatianum

Praca doktorska udostępniona jest do wglądu w Czytelni Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.

 

 

Jubileuszowa X edycja konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” na najlepszą pracę magisterską 13/05/2016

Szanowni Państwo,

ruszyła już, jubileuszowa, X edycja konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” na najlepszą pracę magisterską z zakresu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki polskiej, marketingu terytorialnego i narodowego.

Atutem konkursu są atrakcyjne nagrody pieniężne, których łączna pula wynosi blisko 50 tys. zł oraz uroczysta oprawa gali finałowej.

Prace konkursowe należy zgłaszać do 20 października 2016 r., a kartę zgłoszeniową wraz z objaśnieniami dotyczącymi konkursu można pobrać pod linkiem http://www.terazpolska.pl/pl/Zglos-prace

Letnia sesja egzaminacyjna w roku akademickim 2015/2016 12/05/2016

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej w roku akadmickim 2015/2016 odbywa się według załączonych harmonogramów:

 

letnia sesji egzaminacyjna 

letnia sesja poprawkowa

 

UWAGA: Uprzejmie prosimy o monitorowanie ewentualnych zmian.

Zapraszamy do udziału w badaniu pamięci 11/04/2016

Serdecznie zapraszamy  wszystkich studentów (niezależnie od roku i kierunku studiów) do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym pamięci. Badanie polega na rozwiązaniu jednego zadania na komputerze, jest anonimowe i niewymagające wiele wysiłku. Spotkanie trwa ok. 20 minut. Za udział w nim mogą Państwo otrzymać 10 zł oraz własny wynik (gdyby ktoś był zainteresowany).  

W badaniu mogą wziąć udział tylko te osoby, które wcześniej nie uczestniczyły w żadnym spotkaniu prowadzonym przez mgr Aleksandrę Krogulską..

 

Zainteresowanych proszę o kontakt e-mailowy: krogulska.aleksandra@gmail.com

Zapraszamy na Dzień Otwarty na Uniwersytecie Jagiellońskim 17/03/2016

BANER1_f33bf1fa9c87a8a6ccd54e8d95224ec7.jpg Wszystkich zainteresowanych studiowaniem w Instytucie Psychologii zapraszamy do udziału w Dniu otwartym organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński, który odbędzie się 18 marca 2016r. w Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33 w Krakowie, w godzinach 9.00 - 15.00. 

To szczególny dzień dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, podczas którego przedstawiona zostanie bogata oferta dydaktyczna na rok 2016/2017.

Informacji na temat kierunków studiów udzielać będą studenci, wykładowcy oraz pracownicy Działu Rekrutacji na Studia. Wzorem lat ubiegłych organizatorzy planują między innymi wykłady otwarte, prezentacje poszczególnych wydziałów, spotkania z wykładowcami i studentami, a także prezentacje dotyczące rekrutacji.

Pełna informacja i program Dnia Otwartego znajduje się na stronie internetowej: www.dzien-otwarty.uj.edu.pl

Zapraszamy do udziału w Konferencji naukowej „ZaBaWa. Wokół wpływu społecznego” 14/03/2016

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji naukowej „ZaBaWa. Wokół wpływu społecznego”, która odbędzie się w dniach 13 – 14 maja 2016 roku w budynku  Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Łojasiewicza 4 w Krakowie.

Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia dotyczące wpływu społecznego pojawiające się na różnych płaszczyznach życia społecznego i dotyczy między innymi takich obszarów jak:

 •         Wpływ     społeczny a poznanie społeczne
 •         Techniki     wywierania wpływu w teorii i praktyce
 •         Wpływ     społeczny w reklamie i marketingu
 •         Perswazja,    manipulacja i kłamstwo
 •         Wpływ     społeczny w miejscu pracy
 •         Wpływ     społeczny w literaturze u sztuce
 •         Wywieranie     wpływu w bliskich związkach
 •         Techniki     wywierania wpływu w kontekście sądowym
 •         Inne

W skład Komitetu Naukowego wchodzą:

 • prof. Dariusz Doliński
 • prof. Eugenia Mandal
 • dr hab. Józef Maciuszek, prof.    UJ
 • dr hab. Romuald Polczyk
 • dr hab. Sławomir Śpiewak
 • dr Malwina Szpitalak

Organizatorem konferencji jest Instytut Psychologii Stosowanej UJ przy współpracy z Instytutem Psychologii UJ i Kołem Nauk Psychologicznych PRAGMA.

Zgłoszenia uczestnictwa czynnego przyjmujemy do 31 marca 2016 roku, natomiast uczestnictwo bierne można zgłaszać do 25 kwietnia 2016 roku. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: http://www.konferencja-zabawa.pl/zgloszenia/

Termin wnoszenia opłat konferencyjnych mija 30 kwietnia 2016 roku.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: konferencja.wplywspoleczny@gmail.com

Plakat_konferencja_c13b10d50a1f6ef521c46e21da1dd7cc.jpg

www.konferencja-zabawa.pl

Praca magisterska w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie 28/01/2016

Poszukujemy osoby zainteresowanej przygotowaniem pracy magisterskiej w Pracowni Modeli Transgenicznych Zakładu Neurofarmakologii Molekularnej IF PAN. Praca dyplomowa związana będzie z badaniami nad zachowaniem zmodyfikowanych genetycznie zwierząt w testach behawioralnych analizujących działanie układu nagrody mózgu. W szczególności, chcemy zbadać rolę endogennych układów opioidowych w warunkowaniu odruchów działaniem nagród lub wybór między nagrodami. Więcej informacji o pracowni można znaleźć na stronach Instytutu Farmakologii PAN

Kontakt: Jan.Rodriguez@if-pan.krakow.pl (chętnie odpiszę na wszelkie pytania)

Telefon: 12 6623 328 

Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt,  pt.:  „Debiut naukowy 2015” 02/12/2015

Zapraszamy do wzięcia udziału w cyklicznym przedsięwzięciu naukowym, jakim jest konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt,  pt. „Debiut naukowy 2015”– zakończony międzynarodową konferencją naukową wraz z publikacją artykułu w sprawozdaniu z konferencji.

 

Projekt organizuje: BIURO prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - posła do Parlamentu Europejskiego w Raciborzu, i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu we współpracy ze Stowarzyszeniem Unia Paneuropejska Silesia. Szczególnie zapraszamy studentów, którzy już nadsyłali artykuły, aby raz jeszcze - po dokonaniu poprawek we wcześniej przygotowanych tekstach – nadsyłali swoje prace.

 

Termin nadsyłania artykułów upływa 30.12.2015 roku.

Szczegóły konkursu określone są w regulaminie.


LIST ORGANIZATORA

Uroczyste Rozdanie Dyplomów Absolwentom IPs UJ 2015 30/10/2015

Samorząd Studentów UJ, Koło Młodych Psychologów przy OK PTP, Absolwenci Psychologii 2014/2015 oraz Dyrekcja Instytutu Psychologii UJ 
serdecznie zapraszają
tegorocznych absolwentów Psychologii UJ, pracowników naukowych oraz wszystkich studentów
na uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Instytutu Psychologii 2014/2015, 
która odbędzie się 13 listopada 2015r. o godzinie 19:00 w Auli Auditorium Maximum. 

 

Wszelkie pytanie dotyczące niniejszej uroczystości prosimy kierować na adres: Malgorzata.Stec@gmx.com

Wyniki badań zespołu dr. hab. Marcina Szweda omawiane w czasopiśmie popularnonaukowym “Horizon”! 16/10/2015

Wyniki badań zespołu dr. hab. Marcina Szweda omawiane w czasopiśmie popularnonaukowym “Horizon”.
W artykule “can we see with our ears” opsiane są badania naukowców z UJ nad nauką alfabetu Brajla u osób widzących. Wyniki zespołu dr. hab. Marcina Szweda pokazują, że nasze mózgi są znacznie bardziej plastyczne niż to się powszechnie uważa.  Wyjątkowa plastyczność mózgu może być wyjątkową ludzką cechą, dzięki któremu jesteśmy w stanie nauczyć się skomplikowanych, typowo ludzkich czynności takich jak prowadzenie samochodu czy też gra na pianinie.

 

Copernicus College - zaproszenie do udziału w kursach 01/10/2015

Jako Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych i Fundacja Centrum Kopernika rozpoczynamy od pierwszego października nowy projekt - pierwszy w Polsce uniwersytet on - line, w którym to studenci całkowicie za darmo będą mogli poszerzać swoją wiedzę z pomocą wykładów wybitnych Polskich i zagranicznych uczonych oraz darmowych pomocy dydaktycznych. Chcemy podzielić się tą informacją z jak największą liczbą studentów – poprzez maile, facebooka, strony internetowe dalej 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Mnich ubiera się u Prady?” 24/09/2015

Jesteśmy studentami w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ (głównie buddologii). W grudniu (dokładnie: 11-13.12.2015) organizujemy (jako Koło Naukowe „OKoło”, wraz z KN PSC i Dalekowschodnim KN) Międzynarodową Konferencję Naukową poświęconą kontrowersjom w buddyzmie. Jej pełny tytuł brzmi: „Mnich ubiera się u Prady? Kontrowersje doktrynalne i moralne w buddyzmie i wokół buddyzmu”. Konferencja odbędzie się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

 Wszelkie informacje dotyczące konferencji (zasady zgłoszeń, ważne terminy, publikacja etc.) znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej: http://www.buddhistcontroversy.confer.uj.edu.pl/ (strona ma też wersję angielską). W załączniku przesyłamy także plakat wydarzenia.

 

 

Preferowanym językiem konferencji jest angielski, jednak – w razie potrzeb – zorganizujemy też panele w języku polskim. Mamy także zapewnionego tłumacza (pan Maciej Góralski z Muzeum Azji i Pacyfiku).

 

Keynote speakerami będą: prof. Marek Mejor, prof. nadzw. Piotr Kłodkowski oraz prof. Dorji Wangchuk.

 

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt zwrotny.

 

Z poważaniem,

 

Jagoda Khatri, Weronika Lelito, Bogumił Szymański

Konferencja “Współpraca interdyscyplinarna - czy to możliwe? ” 18/09/2015

 Poniżej znajdą Państwo informacje o bezpłatnej  konferencji “Współpraca interdyscyplinarna - czy to możliwe? Interdyscyplinarny model wsparcia dla osób z zaburzeniami osobowości”.

 W programie m.in. bezpłatne warsztaty kierowane do studentów psychologii: http://www.konferencja-peron7f.pl/program.html

 Opis konferencji:

  Więcej informacji na temat konferencji: 

 http://www.konferencja-peron7f.pl/index.html

 Rejestracja na konferencję i warsztaty:

 http://www.konferencja-peron7f.pl/rejestracja.html

 

 Zapraszamy!

 

 

Wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ w roku akad. 2015/2016 - rekrutacja uzupełniająca 17/09/2015

Konkurs dla studentów i doktorantów Instytutu Psychologii na wyjazdy w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 (szczegóły w zakładce Erasmus+)

Od dnia 21 września 2015 r. na stronie internetowej:

 http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia

 

odbywać się będzie rejestracja on-line kandydatów do uzyskania stypendium programu Erasmus+. Zamknięcie rejestracji nastąpi 10 października 2015 r.

11 Konferencja Ewaluacyjna 15/09/2015

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 28-29 września w Krakowie odbędzie się 11 Konferencja Ewaluacyjna w ramach której jeden z paneli został poświęcony

Metodom behawioralnym politykach publicznych

W panelu wystąpią:

przedstawiciel  Behavioural Insights Team
Andreas Maaløe Jespersen, Inudgeyou
Rafał Ohme, NEUROHM
Karol Olejniczak, EUROREG, Uniwersytet Warszawski

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja do udziału w konferencji jest możliwa poprzez wypełnienie formularza tutaj….

 

więcej informacji na:  

https://twitter.com/news_eval

https://www.facebook.com/news.eval

 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.

Z poważaniem,

 

Agnieszka Haber

Czytelnia Instytutu Psychologii 03/09/2015

 

Czytelnia Instytutu Psychologii w budynku przy Ingardena 6, w sali 1.08 czynna będzie we wrześniu w godzinach 9.00-15.00. 

mgr Jarosław Bener

Kierownik Biblioteki IPs

VIII Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej (8th Cracow Conference of Psychology and Law) 31/08/2015

Szanowni Państwo,
Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Sekcją Psychologii Sądowej KNSP UJ oraz Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie mają przyjemność zaprosić do udziału w ósmej edycjiKrakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej (8th Cracow Conference of Psychology and Law), która odbędzie się w Krakowie, w dniach 28-29 listopada 2015 roku, w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ.

Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej jest największym w Polsce cyklicznym wydarzeniem naukowym o międzynarodowym charakterze, które jest poświęcone zagadnieniom na styku psychologii, prawa orazpsychiatrii. Językami konferencji są polski i angielski, a organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne w trakcie całej konferencji.

W tym roku naszymi Gośćmi Specjalnymi będą prof. Graham Towl (Durham University), dr Emma Palmer (University of Leicester) oraz Nichola Tyler (University of Kent).


Formularz rejestracyjny oraz wszelkie dodatkowe informacje na temat konferencji dostępne są  tutaj:

Zapraszamy także osoby pragnące wystąpić z referatem lub zaprezentować plakat podczas konferencji do nadsyłania abstraktów. Nieprzekraczalnym terminem nadsyłania zgłoszeń jest dzień 13 września 2015 roku.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. 

 

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny

 

VIII Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej 

Bezprowizyjne wpłaty czesnego 10/08/2015

Dział Finansowy informuje, że wpłaty gotówkowe z tytułu opłat za studia wnoszone na konta UJ prowadzone w banku Citi Handlowy mogą być bezprowizyjnie realizowane TYLKO w Oddziale w Krakowie przy ul. Kołowej 8 (pn-pt. godz. 9-17, wjazd od ul. Przybyszewskiego).

 

Bezpłatne szkolenia „Uzależnienia behawioralne - profilaktyka, diagnoza, terapia” 06/08/2015

Stowarzyszenie Dobrej Nadziei rozpoczyna rekrutację » do projektu „Uzależnienia behawioralne - profilaktyka, diagnoza, terapia. Szkolenia dla studentów krakowskich uczelni wyższych - edycja 2015-2016” współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Psychologia zaprasza! 23/06/2015

Dlaczego warto studiować psychologię w Instytucie Psychologii UJ 23/06/2015

Pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Psychologia na Wydziale Filozoficznym to połączenie starannego przygotowania teoretycznego i możliwości nabycia podstawowych umiejętności niezbędnych w zawodzie psychologa na zajęciach praktycznych. Nasza kadra to pełni pasji, wysokiej klasy specjaliści w różnych dziedzinach psychologii i doświadczeni dydaktycy.

Psychologia na Wydziale Filozoficznym UJ to szansa na rozwijanie zainteresowań, zdobycie gruntownej wiedzy wspartej licznymi zajęciami praktycznymi oraz gwarancja kształcenia na najwyższym poziomie potwierdzona Certyfikatem Jakości Kształcenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich na lata 2011-2016. Umożliwiamy studentom indywidualne kształtowanie programu, samodzielne pogłębianie wiedzy w obszarach, które szczególnie ich interesują, i przygotowujemy zarówno do pracy w zawodzie (np. psycholog edukacyjny, psycholog kliniczny, biegły sądowy, specjalista ds. reklamy, marketingu i HR, psycholog sportu, doradca zawodowy, specjalista ds. rekrutacji i selekcji, specjalista ds. promocji zdrowia), jak i dalszej pracy badawczej.


więcej »

Psychologia UJ na pierwszym miejscu rankingu „Perspektyw” 23/06/2015

Z przyjemnością informujemy, że w tegorocznym Rankingu Kierunków Studiów miesięcznika „Perspektywy” » psychologia UJ - psychologia na Wydziale Filozoficznym ex aequo z psychologią stosowaną na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej - ponownie znalazła się na pierwszym miejscu.

Katalog kursów 2015-2016 11/06/2015

Na stronie dostępny jest już katalog kursów obowiązkowych i oferta kursów do wyboru na rok akademicki 2015-2016 ».
Zachęcamy do zapoznania się z opisami kursów i dokonania przemyślanego wyboru przed rejestracją, która rozpocznie się za kilka dni.


Studentom, którzy od października ropzoczną III rok studiów, przypominamy, że muszą uwzględnić w swoim rozkładzie zajęć lektorat z języka angielskiego i nie zapisywać się na kursy fakultatywne, których terminy kolidują z terminami lektoratu.

Na lektorat należy sobie zarezerwować:

 • studenci st. stacjonarnych - poniedziałki w godz. 15.00-20.00
 • studenci st. niestacjonarnych - czwartki w godz. 13.15-16.45.

W razie potrzeby sprecyzowania terminów zajęć z angielskiego studentów studiów stacjonarnych prosimy o kontaktowanie się z JCJ, natomiast studenci studiów niestacjonarnych będą najprawdopodobniej kontynuować zajęcia w dotychczasowych grupach i terminy mogą sprawdzić w USOSweb.

Studentów, ktorzy będą wybierać seminarium magisterskie, informujemy, że wolno zarejestrować się tylko na jedno seminarium.

Kształcenie językowe w JCJ UJ 09/06/2015

Jagiellońskie Centrum Językowe przesyła informacje dotyczące zasad kształcenia językowego prowadzonego przez JCJ w ramach kształcenia uniwersyteckiego, graficzne przedstawienie poziomów wg ESOKJ oraz zaproszenie na intensywne kursy„ uskrzydlające” - wyrównujące.
Wszelkie informacje nt. kursów, programów kształcenia, etc. znajdują się również na stronie internetowej jednostki www.jcj.uj.edu.pl


Załączniki zawierają:

 • ogólną informację dotyczącą zasad kształcenia językowego prowadzonego przez JCJ w ramach kształcenia uniwersyteckiego z odnośnikami do strony internetowej JCJ (Załącznik 1)
 • graficzne przedstawienie poziomów wg ESOKJ (Załącznik 2)
 • zaproszenie na intensywne kursy „uskrzydlające”-wyrównujące (Załącznik 3)
Ogłoszenia o badaniach 27/05/2015

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami » o badaniach prowadzonych przez pracowników, doktorantów i studentów Instytutu.

Zapisy na ścieżki specjalizacyjne 2015/2016 21/05/2015

Rozpoczęła się rekrutacja na ścieżki specjalizacyjne. Informacje na temat zapisów znajdują sie w zakładce Rejestracja na zajęcia »

„Kariera psychologa” - cykl spotkań z psychologia 16/04/2015

Koło Młodych Psychologów przy OK PTP zaprasza do udziału w cyklu spotkań z psychologami praktykami, którzy przybliżą studentom psychologii perspektywy pracy po ukończeniu studiów.


Jeśli zadajesz sobie pytania:

 • jak wygląda praca w branży psychologicznej,
 • co warto zacząć robić już na studiach,
 • jaką wybrać ścieżkę,
 • czym może się zajmować psycholog…


...te spotkania są właśnie dla Ciebie!

 

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://sites.google.com/site/kmpkrakow/Home/aktualnosci/projektkarierapsychologa-1?pli=1 oraz na stronie KMP na Facebooku: https://pl-pl.facebook.com/kmpkrakow

Katalog praktyk psychologicznych 09/04/2015

W zakładce poświęconej praktykom dostępny jest Katalog praktyk psychologicznych » dla studentów - zapraszamy do korzystania!


„Do Waszej dyspozycji oddajemy katalog instytucji i miejsc w województwie małopolskim, w których można odbyć praktyki studenckie z różnego rodzaju działów psychologii. Katalog został przygotowany w latach 2012-2015 przez Koło Młodych Psychologów działające przy Oddziale Krakowskim Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz wielu współpracujących z nami wolontariuszy. Dane zbierane były przez studentów Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy osobiście odbyli praktyki w podanych miejscach lub udali się tam, aby zebrać informacje”.

Stowarzyszenie Antropologiczne Archipelagi Kultury zaprasza do projektu 23/03/2015

Monitorowanie losów absolwentów 26/02/2015

Sekcja Analiz Jakości Kształcenia UJ, w ramach programu Monitorowanie Losów Absolwentów », zwraca się do osób kończących studia magisterskich i doktoranckie z prośbą o wypełnienie formularza » zgody na wzięcie udziału w badaniu.

 

Od początku bieżącego roku akademickiego Biblioteka Instytutu Psychologii w całości ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Piłsudskiego 13. Studenci i pracownicy mogą korzystać z czytelni, w tym także z dostępu do elektronicznych baz danych literatury naukowej, oraz wypożyczalni.

Ze względu na planowane przez Władze Uczelni zmiany w zagospodarowaniu budynku przy ul. Piłsudskiego 13 Biblioteka Instytutu Psychologii będzie mogła w obecnej formie funkcjonować jedynie do końca czerwca 2015, potem konieczna będzie reorganizacja.

 

... czytaj dalej

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza do odbycia praktyk studenckich lub wolontariatu w Dziale Edukacji Nauki i Badań.

 

... czytaj dalej

Zapisy do Uniwersyteckiej Ligi Sportowej 22/10/2014

Biuro Sportu UJ zaprasza studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu do udziału w Uniwersyteckiej Lidze Sportowej »

Warunki zaliczenia ścieżki specjalizacyjnej 07/10/2014

Ukończenie ścieżki specjalizacyjnej wymaga zdobycia 40 punktów ECTS za zaliczenie kursów przewidzianych w programie i nie wymaga zdania egzaminu.

Zmiany w Regulaminie 06/10/2014

Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowanym Regulaminem Studiów Psychologicznych w IPs UJ »

Adres Biblioteki Instytutu Psychologii 06/10/2014

Informujemy uprzejmie, że biblioteka instytutowa mieści się obecnie w całości pod adresem: ul. Piłsudskiego 13 (I piętro) i jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.

Zarządzenie ws. harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć 16/09/2014

Szanowni Państwo,
26 czerwca br. weszło w życie Zarządzenie nr 59 Rektora UJ » dotyczące harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS. Jest ono bardzo istotne dla studentów (ważne novum stanowią regulacje dotyczące rejestracji na zajęcia, podpięć i deklaracji wyboru przedmiotów) i dla pracowników naukowych prowadzących zajęcia (zaostrzeniu ulegają przepisy związane z wpisywaniem zaliczeń i ocen), dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z tymi wytycznymi i zachowanie ich w pamięci. 

Rejestracja na przedmioty - obowiązkowe podpięcia 15/09/2014

Uwaga! Studenci, którzy rejestrowali się na jakiegokolwiek przedmioty, muszą, zgodnie z komunikatami wysyłanymi przez zespół USOS (a wbrew praktyce, którą dotychczas stosowano w Instytucie Psychologii) niezwłocznie (w dniu, w którym dokonali rejestracji) samodzielnie podpiąć wybrane przedmioty pod swój program studiów. W przeciwnym razie zostaną z tych przedmiotów automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.


Osoby, które rejestrowały się na kursy przed 15 września, nie zostaną wyrejestrowane, niemniej jednak powinny dokonać podpięć zgodnie z komunikatami USOS.

Dane banku do wpłat za studia dla obcokrajowców 25/08/2014

Dział Finansowy UJ przypomina, że prawidłowe dane banku, do którego wnoszą opłaty za studia studenci będący obcokrajowcami, to:


CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Adres: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
Kod SWIFT: CITIPLPX
IBAN: PL

Informacja w sprawie faktur za usługi edukacyjne 05/10/2012

Uprzejmie informujemy, że w związku z uruchomieniem nowego systemu do obsługi płatności wystawienie faktury za usługi edukacyjne jest możliwe wyłącznie w ciągu 7 dni od daty wpłaty.

.
pegaz
.