Przejdź do głównej treści

Ogłoszenia dla studentów

Rekrutacja na kursy dr Jadwigi Wrońskiej

kurs: „Kompetencje emocjonalne w biegu życia” (egzamin poprawkowy)

Dr Małgorzata Stępień-Nycz ustaliła termin egzaminu poprawkowego z kursu fakultatywnego: „Kompetencje emocjonalne w biegu życia”

kurs: „Metody badania kompetencji emocjonalnych dzieci i młodzieży 2018/2019” (ankieta rekrutacyjna)

Dr Małgorzata Stępień-Nycz ustaliła kryteria rekrutacji na kurs: „Metody badania kompetencji emocjonalnych dzieci i młodzieży”, realizowany w roku akademickim 2018/2019

seminarium magisterskie: „Psychologia płci i rodzaju. Społeczno-moralny rozwój człowieka w biegu życia. Nowa edycja”

Dr hab. Dorota Czyżowska, ustaliła kryteria rekrutacji na seminarium magisterskie: „Psychologia płci i rodzaju. Społeczno-moralny rozwój człowieka w biegu życia. Nowa edycja”, realizowane w roku akademickim 2018/2019

kurs: „Psychologia w szkole” (rekrutacja)

Dr hab. Dorota Czyżowska, ustaliła kryteria rekrutacji na kurs: „Psychologia w szkole”, realizowany w roku akademickim 2018/2019