Przejdź do głównej treści

Ogłoszenia dla studentów

Odwołane zajęcia i dyżury

Odwołano dyżury i zajęcia prof. dr hab. Barbary Szmigielskiej-Siuty

Ankieta oceny zajęć dydaktycznych

Zapraszamy do wypełniania ankiety oceny zajęć dydaktycznych

Spotkanie informacyjne ERASMUS+ w ramach euro week

Spotkanie informacyjne dotyczące udziału w programie ERASMUS+

Egzamin z kursu Rozwój psychoseksualny człowieka – norma i patologia oraz Rozwój psychoseksualny człowieka – norma i patologia

Ustalono terminy egzaminu

Egzamin z kursu "Wprowadzenie do psychoterapii"

Ustalono terminy egzaminu