Przejdź do głównej treści

Kurs "Psychologia religii"

Trwa rekrutacja na kurs "Psychologia religii" i inne kursy z zakresu psychologii religii w Instytucie Religioznawstwa UJ

Instytut Religioznawstwa UJ, zaprasza studentów Instytutu Psychologii na kurs "Psychologia Religii"  (dla studentów Instytutu Psychologii kurs jest traktowany jako psychologiczny).

W roku akademickim 2017/2018 kurs „Psychologia Religii”, będzie prowadzony przez dr Andrzeja Molendę w semestrze letnim w terminach: wykład 30 godzin,  wtorek 9.45 -11.15; ćwiczenia, 30 godzin, 1 grupa 11.30-13.00, 2 grupa 13.15-14.45 .

Na kurs Psychologia Religii należy wpisywać się przesyłając wiadomość e-mail bezpośrednio do prowadzącego  (andrzej.molenda@uj.edu.pl), podając przy tym rok studiów i numer indeksu. Zgłoszenia będą potwierdzane przynajmniej raz w tygodniu.

Zapisy studentów z Instytutu Psychologii na wszystkie inne kursy z zakresu Psychologii Religii, prowadzone  w Instytucie Religioznawstwa, prowadzi e-mailowo Pani Elżbieta Szyjewska   (e.szyjewska@iphils.uj.edu.pl), można do niej napisać podając kierunek i rok studiów oraz numer indeksu.

Opisy kursów i warunki zaliczenia znajdują się na stronie internetowej Instytutu Religioznawstwa.

Polecamy również
Ścieżka specjalizacyjna "Psychologia kliniczna dziecka"
kurs: „Praktyki w ośrodku terapii rodzin” - kryterium przyjęcia
Odwołane dyżury dr hab. Malwiny Szpitalak
Dyżury dr hab. Małgorzaty Opoczyńskiej-Morasiewicz